Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

Gepubliceerd op 02-01-2020

2020-01-02

ORDE

betekenis & definitie

(kloosterorde). Hoewel de term orde ook gebruikt wordt voor alle kloostergenootschappen zonder onderscheid, duidt hij in meer strikte zin die kloostergenootschappen aan, waarin plechtige geloften worden afgelegd.

In zoverre staan orden tegenover congregaties . Het gevolg van de plechtige geloften is, dat handelingen die in strijd daarmede gesteld worden, niet alleen ongeoorloofd maar ook ongeldig zijn. De leden van een orde kunnen geen eigendom hebben.

Alle mannelijke orden zijn ipso jure exempt (zie Exemptie); de vrouwelijke, indien zij staan onder een overste van een mannelijke orde of rechtstreeks onder de H. Stoel.

Alle orden hebben het streng pauselijk slot (zie verder Kloosterwezen). j. N.