Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

Gepubliceerd op 02-01-2020

H

betekenis & definitie

betekent in christelijke afkortingen: H., heilig(e); Hab., Habakuk; Hand., Handelingen der Apostelen (Acta Apostolorum); Hebr., Hebreeuws, ook, Brief aan de Hebreeën; Herv., Hervormd; H.H., heilige(n) (meerv.); Hoogl., Hooglied; H.S., Heilige Schrift.