Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

Gepubliceerd op 02-01-2020

K

betekenis & definitie

in afkortingen: K.A., Katholieke Actie; K.A.B., Katholieke Arbeidersbeweging; K.A.J., Katholieke Arbeiders Jeugdbeweging (Kajotters); K.A.M.J., Katholieke Actie Mannelijke Jeugd in Nederland; Kan., kanunnik; Kard., kardinaal; K.A.V., (1) Katholieke Arbeidende Vrouwen-organisaties (Nederland), (2) Nationaal Verbond van de Kristelijke Arbeiderswrouwengilden (België); K.B.M.J Katholieke Burgers- en Middenstandsjeugd (België); K.C.B., Katholieke Centrale voor Beroepskeuzevoorlichting; K.C.V.L., Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening; K.F.A., Katholieke Film-Actie; K.F.C., Katholieke Film-Centrale (Commissie voor de Filmkeuring); K.F.L., Katholieke Film-Liga (België); K.J.B., Katholieke Jeugdbeweging; K.J.M.V., Katholieke Jonge Middenstands vereniging; K.J.R., Katholieke Jeugdraad voor Nederland; K.J.W.V., Katholieke Jonge Werkgeversvereniging; Klaagl., Klaagliederen; K.M.G.B., Katholieke Meisjesgidsen van België; K.N.B.T.B., Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond; K.N.J.B.T.B., Katholieke Nederlandse Jonge Boeren- en Tuindersbond; K.N.P., (1) Katholieke Nationale Partij, (2) Katholiek Nederlands Persbureau; Kol., Brief van Paulus aan de Kolossenzen; Kon., Boek der Koningen; Kor., Brief van Paulus aan de Korinthiërs ; K.O.V., Katholiek Onderwijzers verbond; K.R.O., Katholieke Radio Omroep; Kron., Boek der Kronieken ; K.S.A., Katholieke Studentenactie Jong Vlaanderen; K.S.K.I., Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut; K.V.C., Katholieke Vacantiehuizen- en Jeugdherbergencentrale; K. V.J., Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk; K.V.P., Katholieke Volkspartij; K.V.Z.K., Katholieke Vereniging voor Zieken en Kranken (België); K.W.B., Nationaal Verbond van de Katholieke Werkliedenbonden (België).