Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

Gepubliceerd op 02-01-2020

J

betekenis & definitie

betekent in christelijke afkortingen: J. C.(hr.), Jesus Christus; Jac., Brief van Jacobus; Jer., Jeremias; Jo., Evangelie of Brief van Johannes; J.O.C., Jeunesse Ouvrière Chrétienne (de Katholieke Arbeidersjeugdorganisatie in Frankrijk en Waals-België); J.O.C.F., Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine; Jon., Jonas; Jos., Josuë; Jud., Judicum (Boek der Rechters).