Synoniemen van K

2020-04-06

K

een eufemisme voor ‘kanker’; K hebbenis ‘aan kanker lijden’. Kanker wordt ook wel de gevreesde ziektegenoemd, een noemer waaronder de laatste tijd ook aids valt. Kanker, van het Griekse woord voor ‘krab’, waarop een gezwollen, kankerachtige tumor volgens de geneesheren leek, wordt in Amerika the bigCgenoemd. Een woord dat men eveneens liever onuitgesproken laat, death‘de dood’, wordt daar aangeduid als the bigD. Zieook de drie k’s. Hij heeft K zeiden ze door de telefoon. (Jan Wolkers: De hond me...

2020-04-06

K

K, v. (-’s), elfde letter van het alphabet; de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met k beginnen; — In afkortingen : K. — kalium — zie aldaar; — Kapt. — Kapitein; — kar. — karaat; — K. Gr. — Knight of the Garter — ridder der Kouseband-orde; — K. G. Kg. of Kil. — Kilogram — Ned. pond; — K. G. M. — Kilogrammeter — zie aldaar; — K. G. V....

2020-04-06

K

K is een gangbaar symbool voor het aantal items van een toets, ook wel toetslengte genoemd.

2020-04-06

K

Kanker. Alleen de eerste letter wordt uitgesproken, de rest wordt angstvallig verzwegen. De afkorting klinkt dan ook veel minder cru. Eenzelfde strategie (bij eufemismen heel populair) vinden we o.a. terug bij tbc*. In 1961 belandde provo en antirookmagiër Robert-Jasper Grootveld, na protestacties tegen de consumptiemaatschappij en het symbool daarvan (de sigaret), in het huis* van bewaring omdat hij sigarettenaffiches met de letter K had beklad. Een ander eufemisme voor kanker is ‘de gevreesde*...

2020-04-06

k

k - afkorting 1. kilogram (eenheid voor 1000 gram) ♢ dat pak weeg 2 k Afkorting: k Synoniemen kg

2020-04-06

K

K. - de elfde letter van ons alphabet, de Semietische kaph, de Grieksche kappa, die als cijfer 20 aangeeft. De Romeinen namen de letter van de Grieken over, maar zij raakte in het Latijn, dat reeds het teeken c voor dien klank bezat, spoedig in onbruik en bleef slechts in eenige woorden als Kalendae, Karthago bewaard. — Afkortingen: K. B. = Koninklijk Besluit; K.G. of Kg. = Kilogram; K.M. of Km. = Kilometer; K. M. A. = Koninklijke Militaire Academie; K. N. M. = Koninklijke Nederl. Marine; K.W. =...

2020-04-06

K

K -

2020-04-06

K

K - als Romeinsch cijfer 20, als verkorting ko = komp. = kompagnie, compagnie; e. k. = eerstkomende, k. z. = kortzicht, kapl. of kpl. = kaplaken, kans, of kns. = kanasser, kap. kapt. of kapl. = kapitaal, kr. of krz. = kreuzer, kil. K. of K.G. = kilogram, K.M. = kilometer, KI. = kiloliter, kon. = koninklijk.

2020-04-06

k

k - in de scheikunde = kalium.

2020-04-06

K

in afkortingen: K.A., Katholieke Actie; K.A.B., Katholieke Arbeidersbeweging; K.A.J., Katholieke Arbeiders Jeugdbeweging (Kajotters); K.A.M.J., Katholieke Actie Mannelijke Jeugd in Nederland; Kan., kanunnik; Kard., kardinaal; K.A.V., (1) Katholieke Arbeidende Vrouwen-organisaties (Nederland), (2) Nationaal Verbond van de Kristelijke Arbeiderswrouwengilden (België); K.B.M.J Katholieke Burgers- en Middenstandsjeugd (België); K.C.B., Katholieke Centrale voor Beroepskeuzevoorlichting; K.C....

2020-04-06

K

Nummer elf.