Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

Gepubliceerd op 02-01-2020

I

betekenis & definitie

betekent in christelijke afkortingen: I.C.C.C., International Council of Christian Churches (Internationale Raad van Christelijke Kerken); I.C.V., Internationaal Christelijk Vakverbond; I.H.S., de eerste drie (Griekse) letters van Jesus’ naam waaraan later verschillende afleidingen werden verbonden; I.K.O., Interkerkelijk Overleg; I.K.O.R., Interkerkelijk Overleg in Radio-aangelegenheden; I.N.R.I., Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jesus van Nazareth, Koning der Joden); i.p., in pace (in vrede, als grafschrift in de catacomben); i.p.i., in partibus infidelium (in het gebied der ongelovigen); Is., Isaias; Isr., Israelietisch.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.