Wat is de betekenis van I?

2019
2021-09-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

i

i - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) de negende letter van het alfabet Zie ook í, j, y

Lees verder
2007
2021-09-19
logopedie

Logopedisch Lexicon

I

afk. van initiaal.

1982
2021-09-19
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

I

1 jan. Noord-Zld. Midden-Zld. Zeeuwsch-Vl. Zeeland in % van N.1830 27.767 62.727 46.772 137.266 5,25 1880 38.845 86.365 63.530 188.740 4,7 1940 40.948 130.328 83.689 254.965 2,89 1950 41.526 139.072 88.011 268.609 2,68 1960 40.737 150.948 92.036 283.721 2,49 1970 42.134 162.723 100.897 305.754 2,36 1980 49.018 191.180 108.070 348.268 2,47

Lees verder
1973
2021-09-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

i

v./m., 1. groothedensymbool (cursief geschreven) voor: a. (natuurkunde) (elektrische) stroom (m.n. wisselstroom); b. (sterrenkunde) inclinatie; 2. symbool (niet cursief geschreven) voor: (wiskunde; in de elektriciteitsleer ook: j) de ➝imaginaire eenheid. I, v./m., 1. groothedensymbool (cursief geschreven) voor: a. (elektrische) stroom; b. i...

Lees verder
1955
2021-09-19
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

I

imperator: keizer; Rom. cijfer I.

1955
2021-09-19
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

I

betekent in christelijke afkortingen: I.C.C.C., International Council of Christian Churches (Internationale Raad van Christelijke Kerken); I.C.V., Internationaal Christelijk Vakverbond; I.H.S., de eerste drie (Griekse) letters van Jesus’ naam waaraan later verschillende afleidingen werden verbonden; I.K.O., Interkerkelijk Overleg; I.K.O.R., I...

Lees verder
1952
2021-09-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

I

ibis s., wylpreager.

Lees verder
1949
2021-09-19
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

I

negende letter van het alphabet, tevens 3e klinker; als doffe klinker in Ned. taal gelegen (wat uitspr. betreft) tussen e en ie', de heldere i(e) in Ned. of vreemde woorden eerder lang, spec. voor een r ; samen met j (dus: ij) in achtervoegsels als doffe e uitgesproken. I strookt met Gr. iota en semiet. jod\ in vele talen vervullen de i en de...

Lees verder
1939
2021-09-19
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

I

De puntjes erop zetten.

1939
2021-09-19
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

i

Als teken voor den vierkantswortel uit —1 ingevoerd door Euler (1707—1783).

1932
2021-09-19
Muziek

Muziek lexicon

I

Een door Kirnberger bij wijze van proef ingevoerde letterbenaming voor de natuurlijke septiem, dus voor den 7den boventoon.

1916
2021-09-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

I

I - de 9de letter van ons alphabet en in gebruik als klinker. In het Latijn duidt zij èn klinker èn medeklinker aan (zie onder J). De punt erboven is niet van ouden oorsprong, maar komt eerst in de 5de of 6de eeuw onzer jaartelling voor. Zij komt voor in de volgende afkortingen: ib., ibid. = ibidem (op dezelfde plaats ); — id. = idem (dezelfde of h...

Lees verder
1898
2021-09-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

I

I, v. (-’s), 9de letter van het alphabet; — de puntjes op de zetten, iets zeer nauwgezet uitvoeren, behandelen; (ook) iets zeer stipt nagaan; — de gezamenlijke namen of woorden in een adres of woordenboek, die met beginnen; — Romeinsch cijfer voor het getal 1; — in afkortingen; I. — Imperator — (in Rom...

Lees verder
1870
2021-09-19
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

I

I is de 9de letter van ons — alsmede van het Grieksch en Latijnsch — en de 10de van het Hebreeuwsch alphabeth, terwijl zij de 3de plaats bekleedt in de rij der klinkers. Zij is bij de Hebreeuwen en Grieken de kleinste der klankteekens, zoodat het spreekwoord: „Daaraan zal geen jota (de Grieksche naam der i) ontbreken'1, niets anders beteekent dan:...

Lees verder