Wat is de betekenis van I?

2024-06-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-15
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

i

i - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) de negende letter van het alfabet Zie ook í, j, y

2024-06-15
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

I

afk. van initiaal.

2024-06-15
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

I

1 jan. Noord-Zld. Midden-Zld. Zeeuwsch-Vl. Zeeland in % van N.1830 27.767 62.727 46.772 137.266 5,25 1880 38.845 86.365 63.530 188.740 4,7 1940 40.948 130.328 83.689 254.965 2,89 1950 41.526 139.072 88.011 268.609 2,68 1960 40.737 150.948 92.036 283.721 2,49 1970 42.134 162.723 100.897 305.754 2,36 1980 49.018 191.180 108.070 348.268 2,47

2024-06-15
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

I

imperator: keizer; Rom. cijfer I.

2024-06-15
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

I

betekent in christelijke afkortingen: I.C.C.C., International Council of Christian Churches (Internationale Raad van Christelijke Kerken); I.C.V., Internationaal Christelijk Vakverbond; I.H.S., de eerste drie (Griekse) letters van Jesus’ naam waaraan later verschillende afleidingen werden verbonden; I.K.O., Interkerkelijk Overleg; I.K.O.R., I...

2024-06-15
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

I

ibis s., wylpreager.

2024-06-15
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

I

i (de letter); mettre les points sur les I, de puntjes op de i’s zetten.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-15
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

I

1. de letter I, i. 2. hè, zie, ei!; i freilich, ja natuurlijk; i wo, och kom!, waar denk je aan!; i bewahre!, wel neen!