Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

Gepubliceerd op 02-01-2020

INTERNATIONALE RAAD VAN CHRISTELIJKE KERKEN

betekenis & definitie

(Eng.: International Council of Christian Churches; afk.: I.C.C.C), tot stand gekomen op het in Aug. 1948 te Amsterdam gehouden congres, draagt een sterk antithetisch karakter, doordat hij alle Kerken, die deel uitmaken van de Wereldraad van Kerken, van het lidmaatschap uitsluit. Het volle lidmaatschap staat alleen open voor kerkverbanden (waartoe in Scandinavië ook gerekend worden genootschappen met een strikt kerkelijk karakter), die geheel instemmen met de grondslag van de Raad, waarin, onder aansluiting aan het apostolicum, de voornaamste leerstukken van het orthodox-reformatorisch Christendom vermeld worden.

Deze Kerken dienen zich aan als Bijbelgetrouwe Kerken, die van de grote waarheden van het Protestantisme getuigenis willen geven. De Raad belegt regelmatig plenaire congressen (Genève 1952, Philadelphia 1954) en regionale conferenties (Sao Paulo en Manila 1951, Edinburgh en Beirut in 1952).

Het hoofdkwartier is gevestigd te Amsterdam, Singel 386.