Smart power betekenis & definitie

Smart power is fysiek geweld achter de hand houden en doorkneed en ingenieus soft power uitoefenen. In asymmetrische machtsverhoudingen op slimme wijze nieuwe technologieën inzetten om de wederpartij eronder te krijgen of in het gareel te houden.

De functie van smart power (= soft power 2.0) is doordacht anderen naar je hand zetten. De kunst is machtsverhoudingen zo te verhullen en de uitoefening van macht dermate te verdoezelen dat de tegenpartij niet eens door heeft wat er sociaalpsychologisch gebeurd. Achter een façade van gewoonheid wordt een situatie gecreëerd van 'zo is het nu eenmaal'.

Als voorbeeld een grensovergang op de West Bank. Door middel van routineprocedures (digitale controlepoortjes, tourniquets, videocamera’s), geluidloze tekens en gebaren (selectie van personen op basis van uiterlijk), vaste gedragspatronen (achter elkaar aan lopen) en van sleets theater (quasi ontspannen sfeer) is het abnormale normaal geworden. Dit alles vereist ritualisering van de dagelijkse gewoonten van de grensovergang. Palestijnen zijn murw, zijn eraan gewend en zijn voor deze vorm van structureel geweld 'blind' geworden. Impliciet is de boodschap 'geef je eraan over'. Smart power is ook van toepassing in de omgang met geïnterneerden en gevangenen en in onderhandelingen met zogenoemde opstandelingen, terroristen, kapers en hooligans. Denk bij smart power ook aan de verfijning van sociale kredietcontrole in China en aan cyberbeïnvloeding van verkiezingen.

Bij de geavanceerde uitoefening van smart power is de macht aaneengeschakeld, algoritmisch geconcentreerd op de digitale knooppunten van het machtsnetwerk en de machtsmonopolie is diffuus en versluierd.

Samenvattend, smart power modelleert (maakt, construeert, creëert de ruimte waarin de macht beoefend wordt), presenteert (toont gezag, oefent controle uit, praktiseert routineus) en representeert (vertegenwoordigd de machthebber). Smart power vervangt soft power en maak hard power obsoleet.