Smart power betekenis & definitie

Smart power is fysiek geweld achter de hand houden en doorkneed en ingenieus soft power uitoefenen. In asymmetrische machtsverhoudingen op slimme wijze technologie inzetten om de wederpartij eronder te krijgen of in het gareel te houden.

De functie van smart power (= soft power 2.0) is doordacht anderen naar je hand zetten. De kunst is machtsverhoudingen zo te verhullen en de uitoefening van macht dermate te verdoezelen dat de tegenpartij niet eens door heeft wat er sociaalpsychologisch gebeurd. Achter een façade van gewoonheid wordt een situatie gecreëerd van 'zo is het nu eenmaal'. De eventuele oppositie legt zich erbij neer.

Als voorbeeld een grensovergang op de West Bank. Door middel van routineprocedures (controlepoortjes en tourniquets), geluidloze tekens en gebaren (selectie van personen op basis van uiterlijk), vaste gedragspatronen (achter elkaar aan lopen) en van sleets theater (quasi ontspannen sfeer met wortels en stok) is het abnormale steeds normaler geworden. Dit alles vereist ritualisering van de dagelijkse gewoonten van de grensovergang. Palestijnen zijn murw, zijn eraan gewend en zijn voor deze vorm van structureel geweld 'blind' geworden. Impliciet is de boodschap 'geef je eraan over' en rebellie verdampt. Smart power is ook van toepassing in de omgang met geïnterneerden en gevangenen en in onderhandelingen met zogenoemde opstandelingen, terroristen, kapers en hooligans. Denk bij smart ook aan cyberwar en cybercriminaliteit.

Smart vereist tact. Het gebruik van andermans religies en godsdiensten en karaktereigenschappen blijken doorslaggevend. Bij de systematische uitoefening van smart power is de macht aaneengeschakeld, geconcentreerd op de knooppunten van het machtsnetwerk en de machtsmonopolie is diffuus en versluierd.

Samenvattend, het smart power ritueel modelleert (maakt, construeert, creëert de ruimte waarin de macht beoefend wordt), presenteert (toont gezag, oefent controle uit, praktiseert routineus) en representeert (vertegenwoordigd de machthebber).