Jannes H Mulder

www.janneshmulder.nl

Gepubliceerd op 07-01-2020

2020-01-07

Slechte gewoonte

betekenis & definitie

Een slechte gewoonte is een ingesleten slecht gedragspatroon. Evenals goede gewoonten werkt een slechte gewoonte als blind en sprakeloos automatisme van 'zo doen we dit nu eenmaal'. Een (super)slechte gewoonte berokkend een ander fysieke en/of geestelijke schade.

Vele huiselijke ruzies zijn ondanks de ernst ervan platvloers en afgezaagd. Op basis van verschillen van inzichten ontstaan gewoonten waarbij beiden steeds 'hetzelfde liedje' zingen. Vaak ontstaan door de combinatie van schaarste en macht: ik wil seks en heb het geld. Even clichématig zijn de aanvaringen over 'ik ben beter' en de bonje over valse beschuldigingen. Door de vele herhalingen ontstaan schadelijke gedragspatronen van dader en van slachtoffer en kan uiteindelijk huiselijk geweld ontstaan.

Slechte gewoontes op school kunnen eveneens ontaarden. De terugkerende spiraal van verbaal geweld en van pesten en geweld zorgen voor een ritualisering van de slechte gewoonte. De mentale schade nestelt zich dan in de geritualiseerde wijze van pesten. Ook voetbalsupporters herhalen hun slechte gewoontes…..

Vele super-slechte gewoontes zijn verdwenen. Denk aan het dodelijke duel eind negentiende eeuw. Ook aan de eeuwenoude Chinese traditie van het inbinden van voeten kwam een einde. Schedelvervorming, lipvergroting en hals verlenging zijn in Afrika verdwenen evenals het opzettelijk verminken van de tegenstander, brandstapels, vierendelen, radbraken en het gebruik van de wurgpaal in Europa. Ook de evolutie van de doodstraf laat zien dat super-slechte gewoontes veranderbaar zijn en op termijn zullen verdwijnen. De ceremonie van de doodstraf aan de galg, tegen de muur of onthoofding op het schavot evolueerde naar de elektrische stoel of de letale injectie.

Bronvermelding