Jannes H Mulder

www.janneshmulder.nl

Gepubliceerd op 21-04-2020

2020-04-21

Reïficeren

betekenis & definitie

Reïficeren of verdinglijken betekent van iets abstracts een ding maken. Reïficeren is materiële realiteit aan geloof toekennen. Het religieuze gedachtegoed reïficeert in materiële religie, in bijvoorbeeld een tastbaar relikwie.

Reïficatie (res = ding en faceren = maken) betekent de transitie van het bovennatuurlijke, onstoffelijke, metafysische, transcendentale, geestelijke of immateriële naar stoffelijke objecten als ouwel of gebedssnoer. Religies en godsdiensten concreet maken door er letterlijk handen en voeten aan te geven. Voorbeelden zijn een gebedshuis bezoeken, handen vouwen, knielen, dopen, handoplegging, online een virtuele kaars aansteken en zo meer. Allemaal voorbeelden van het symboolgebaar gericht op concreet maken van geloof.

Wat mensen doen weegt zwaarder dan waarin mensen metafysisch geloven. Ritualisering en rituele handelingen correct uitvoeren worden dan belangrijker dan zingeving. De ritualiteit binnen spi-ritualiteit gaat overheersen, het verifieerbare ritueel vervangt onzichtbare spiritualiteit.

Reïficatie omvat meer dan het van oorsprong Marxistische verdinglijken van fabrieksarbeiders voor financieel gewin. Hedendaagse voorbeelden van reïficatie zijn onrustige kinderen onder het label ADHD brengen en bijna automatisch op Ritalin zetten. Of vrouwen met libido-verlies omdopen tot Hypoactive Sexual Desire Disorder en vervolgens binnen het HSDD-frame het middel flibanserin voorschrijven....

Religies en godsdiensten alsook levende wezens worden voorgesteld als eenduidig te definiëren werkelijkheid. Het resultaat is dat de gereïficeerde werkelijkheid nauwelijks nog bevraagbaar lijkt. De materiële werkelijkheid beschouwt men als gegeven en onveranderbaar. Mensen vergeten dan dat het van oorsprong om een abstract iets ging dat ook op andere manieren valt te begrijpen. Reïficatie is derhalve een maatschappelijk fenomeen dat behalve binnen organisaties ook binnen religies en wetenschappen uitnodigt tot een eventuele de-reïficerende tegenbeweging. In deze zin bestaat er een relatie met vergoddelijken of deïficatie.

Bronvermelding