Geloven betekenis & definitie

Geloven is er vast van overtuigd zijn. Geloven is werkelijk menen dat het zo is. Zich met anderen achter een samenhangend geheel van overtuigingen scharen.

In religies en godsdiensten gaat het vaak om al of niet streng geloven in Hogere Machten. Mits sprake is van geloofwaardigheid geloven mensen in het bovennatuurlijke omdat zij ook anderen dit zien doen. Op vele plaatsen in de wereld bestaat de geloofspraktijk uit handelen, doen en de uitvoering van rituelen. Spiritualiteit legt nadruk op het goddelijke, minder op God. Op gedeelde ervaringen in plaats van geloven. Niet zo op ‘wij weten wat waar is'.

De omschrijving van geloven is een semantische kwestie omdat zogenoemde ongelovigen een heleboel geloven. Mensen geloven in van alles, in reïncarnatie, astrologie, homeopathie en zo meer. De clou van geloven is dat geloof en kennis elkaar niet uitsluiten. Niet ergens in geloven bestaat niet. Dat is onmogelijk.

Cognitieve dissonantie is op te vatten als een bijzondere vorm van geloven, van overmatig geloven. Deze mensen zijn overtuigd van hun eigen werkelijkheid. Zien en horen uitsluitend nog maar wat in hun realiteit past. Diep in hun onderbewustzijn heerst echter ongemak. Zij weten dat het niet helemaal klopt. Waarlijk 100% erin geloven kunnen ze namelijk niet.