2019-11-13

Reificeren

Reïficeren - ook wel 'verdinglijken' - wil zeggen dat een abstract begrip of concept tot een zelfstandig ding of eenheid wordt gemaakt. Een voorbeeld: Fokke & Sukke.. Maken altijd een strakke projectplanning. Sukke: "en de cultuuromslag?" Fokke: "die is donderdag de 17e om half vier." In de context van ziekte en gebrek wordt het toenemend aantal mensen dat bijvoorbeeld ADHD, bipolaire stoornis, asperger, aspd, pdd-nos of depressief gelabeld wordt als voorbeeld van reificatie genoemd....

2019-11-13

Reïficeren

Reïficeren of verdinglijken betekent van iets abstracts een ding maken. Reïficeren is materiële realiteit aan geloof toekennen. Het religieuze gedachtegoed reïficeert in materiële religie, in bijvoorbeeld een tastbaar relikwie. Reïficatie (res = ding en faceren = maken) betekent de transitie van het bovennatuurlijke, onstoffelijke, metafysische, transcendentale, geestelijke of immateriële naar stoffelijke objecten als ouwel of gebedssnoer. Religies en godsdiens...