Wat is de betekenis van Reificeren?

2017
2021-03-02
Jannes H Mulder

Schrijver op Ensie

Reificeren

Reïficeren of verdinglijken betekent van iets abstracts een ding maken. Reïficeren is materiële realiteit aan geloof toekennen. Het religieuze gedachtegoed reïficeert in materiële religie, in bijvoorbeeld een tastbaar relikwie. Reïficatie (res = ding en faceren = maken) betekent de transitie van het bovennatuurlijke, o...

Lees verder
2014
2021-03-02
Paul Lammerts

Jurist bij DossierMeester. ZW en WIA Wingman.

Reificeren

Reïficeren - ook wel 'verdinglijken' - wil zeggen dat een abstract begrip of concept tot een zelfstandig ding of eenheid wordt gemaakt. Een voorbeeld: Fokke & Sukke.. Maken altijd een strakke projectplanning. Sukke: "en de cultuuromslag?" Fokke: "die is donderdag de 17e om half vier." In de context van ziekte en gebrek wordt het toenemen...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten