Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Jan zonder Vrees

betekenis & definitie

hertog van Bourgondië (1404-19), graaf van Vlaanderen, Artois, Réthel, Charolais en Franche Comté. *28.5.1371 Dijon. ✝ (verm.) 10.9.1419 Montereau; zoon van Filips de Stoute en Margaretha van Male, gehuwd met Margaretha van Beieren (1385). Vergezelde keizer Sigismund op diens kruistocht tegen de Turken en werd 1396 te Nicopolis gevangen en tegen een hoog losgeld. opgebracht door de Vlaamse steden, vrijgekocht.

Toen hij zijn vader 1404 opvolgde, offerde hij de belangen zijner Nederlandse gewesten op voor zijn aanspraken in Frankrijk, waar hij trachtte het regentschap uit te oefenen over de krankzinnige Karel vi; liet zijn mededinger, Lodewijk van Orléans, 1407 vermoorden en werd zelf 1419 vermoord. Jan zonder Vrees heeft de Bourgondische macht in de Nederlanden weten te versterken, o.m. in het prinsbisdom Luik, na de → slag bij Othée. In Brabant en Luxemburg steunde hij zijn broeder → Anton. In Vlaanderen, waar hij de geldelijke steun der grote steden nodig had voor zijn Franse politiek, trad hij voorzichtiger op: hij liet het Vlaams in de Raad van Vlaanderen toe als voertaal voor de Vlaamse gebieden en trok 1411 het → Calfvel in dat hij eerder aan Brugge had opgelegd.Litt. R.Vaughan, John the Fearless (1966). Kroniekschrijvers e. a.