Wat is de betekenis van Jan zonder Vrees?

1994
2023-02-06
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Jan zonder Vrees

Jan zonder Vrees, hertog van Bourgondië (1404-1419), graaf van Vlaanderen, Réthel, Artois, Charolais, Franche-Comté; *28.5.1371 Dijon, +(vermoord) 10.9.1419 Montereau; zoon van → Filips de Stoute en → Margaretha van Male, Hij huwde in 1385 → Margaretha van Beieren. Jan vergezelde keizer Sigismund op diens → kruistocht tegen de Turken en werd in 139...

Lees verder
1981
2023-02-06
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Jan zonder Vrees

hertog van Bourgondië (1404-19), graaf van Vlaanderen, Artois, Réthel, Charolais en Franche Comté. *28.5.1371 Dijon. ✝ (verm.) 10.9.1419 Montereau; zoon van Filips de Stoute en Margaretha van Male, gehuwd met Margaretha van Beieren (1385). Vergezelde keizer Sigismund op diens kruistocht tegen de Turken en werd 1396 te Nicopolis g...

Lees verder
1965
2023-02-06
Historische figuren

Historische figuren

Jan zonder vrees

(1371-1419) Hertog van Bourgondië (1404-19) en graaf van Vlaanderen (1405-19), zoon van Filips de Stoute en Margaretha van Male. Koos in de strijd om het regentschap voor de krankzinnige Karel VI, koning van Frankrijk, de zijde van de Bourguignons. Werd als vergelding voor de moord op Lodewijk van Orléans (1407) vermoord door leden uit...

Lees verder
1949
2023-02-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Jan zonder Vrees

(1371-1419), hertog van Bourgondië, zoon van Philips de Stoute en Margaretha van Vlaanderen. Volgde in 1404 in Bourgondië, in 1405 in Vlaanderen en Artois op, streed met Lodewijk van Orléans over het regentschap in Frankrijk en liet deze in 1407 vermoorden. Verbond zich met de Engelsen tegen de Armagnacs en veroverde Parijs; vermoo...

Lees verder
1947
2023-02-06
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Jan zonder vrees

hertog van BOURGONDIË, graaf van Vlaanderen enz. (Dijon 28 Mei 1371 vermoord Montereau 10 Sept. 1419), oudste zoon van Philips de Stoute en Margaretha van Male, volgde in 1404 zijn vader op in Bourgondië, waardoor hij sterk in de Franse aangelegenheden werd verstrikt (z Bourgondische Huis). In de Nederlanden waren zijn belangen vei...

Lees verder
1933
2023-02-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Jan zonder vrees

(1371/1419), hertog v. Bourgondië, geraakte in oorlog met Lodewijk v. Orleans over het regentschap v. Frankrijk, liet Lodewijk vermoorden (1407), werd later op zijn beurt vermoord door diens aanhangers.

Lees verder
1933
2023-02-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Jan zonder Vrees

Hertog van Bourgondië. * 28 Mei 1371 te Dijon, ♱ 10 Sept. 1419 bij Montereau. Zoon van Philips den Stouten en Margaretha van Vlaanderen. Huwde in 1385 met Margaretha van Beieren, de dochter van den graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen. Zijn heele bestuur (sinds den dood van zijn vader in 1404 over Bourgondië, sinds dien van zijn moede...

Lees verder
1930
2023-02-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Jan zonder Vrees

hertog van Boergondië en graaf van Vlaanderen 1405-1419, ° 1371 te Dijon, nam 1396 deel aan een tocht tegen de Turken, deed 1407 de Hertog van Orléans vermoorden en verwekte aldus de burgeroorlog tussen de Bourguignons en de Armagnacs; werd 1419 vermoord.

1869
2023-02-06
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Jan zonder Vrees

hertog van Burgundie en graaf van Nevers, volgde op 33-j. leeftijd zijnen vader Filips den Stoute op (1404), en erfde diens haat tegen het huis van Orleans, hetwelk aan dat van Burgundie het bewind over Frankrijk betwistte gedurende de krankzinnigheid van Karel VI. In 1407 liet hij hertog Lodewijk van Orleans vermoorden, en kreeg daardoor in Parijs...

Lees verder