Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Artois

betekenis & definitie

(Artesië) historisch landschap in NoordwestFrankrijk. dat voornamelijk samenvalt met het dep. Pasde-Caiais.

Artois en zijn hoofdstad Atreehl ontlenen hun naam aan de Keltische Atrebaten die bondgenoten waren van Julius Caesar. Artois werd door de Vlaamse graafFilips van de Elzas als bruidschat onder opschortende voorwaarde geschonken aan zijn nicht Isabella bij haar huwelijk met Filips II August, zodat Artois in 1191 bij Filips' dood Frans werd. Lodewijk VIII schonk in 1237 Artois als graafschap aan zijn broer Robrecht. Na diverse lotgevallen vererfde Artois (1382) aan de Vlaamse graaf Lodewijk van Male en na hem aan de Bourgondiërs. Na de dood van Karel de Stoute (1477) werd Artois in bezit genomen door Lodewijk xi van Frankrijk. Toen diens zoon Karel VIII weigerde zijn trouwbelofte aan Margaretha van Oostenrijk, aan wie o.a.

Artois als bruidsgift was toegezegd, gestand te doen. werd Artois door de Habsburgers in bezit genomen (1493). Artois bleef sedertdien deel uitmaken van de Nederlanden, tot Spanje het in 1659 bij de Vrede van de Pyreneeën aan Frankrijk afstond.Litt.: A.Mabille de Poncheville. Histoire d'Artois (1935); J.Lestocquoy e.a., Histoire du Pas de Calais (1946); J.Lestocquoy. Histoire de la Flandre et de 1’Artois (1949).