Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Hindeloopen

betekenis & definitie

(Hynljippen), Ned. gemeente in de prov. Friesland.

Reeds in de 8e eeuw bekend; ontwikkelde zich in de loop van de Middeleeuwen tot een belangrijke handelsstad (stadsrechten 1225). In de 14e-15e eeuw lid van de Hanze. Tot in de 18e eeuw zetel van Oostzeevaarders (met thuishaven Amsterdam, daar Hindeloopen slechts een rede bezat). Met Amsterdam werden zulke nauwe relaties onderhouden, dat de bloeiperioden van de beide steden in de 17e-18e eeuw samenvielen. Behoorde als elfde in rangorde tot de elf Friese steden die in de Staten vertegenwoordigd waren. Kende tot begin 18e eeuw gemeenschappelijk grondbezit (de scharren).

De handel met Noorwegen en Rusland ging tijdens de Vierde Engelse Oorlog (1780-84) teniet, waardoor Hindeloopen verviel. Later kwam er enige opleving door de Zuiderzeevisserij, die echter weer verviel na afsluiting van de Zuiderzee.LITT. S.Lootsma. De zeevaart van Hindelopen in de 17e en 18e eeuw (Ec. Hist. Jb., 1940); M.P.van Buytenen, Hindeloopen, Frieslands elfde stede (3e dr. 1945). D.Fostma en G.Blom. Hindelopen (1975).