Wat is de betekenis van Hindeloopen?

2002
2021-03-04
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Hindeloopen

Het Eerste Friese Schaatsmuseum is tot de nok volgestouwd met de grootste collectie schaatsen ter wereld, van 2300 jaar oude 'glissen', gesneden uit botten van edelherten, paarden of koeien, tot ultramoderne klapschaatsen. Curieus zijn het kleinste paar schaatsjes ter wereld (7 millimeter) en de grootste schaats ter wereld (6,11 meter lang). De gig...

Lees verder
1981
2021-03-04
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Hindeloopen

(Hynljippen), Ned. gemeente in de prov. Friesland. Reeds in de 8e eeuw bekend; ontwikkelde zich in de loop van de Middeleeuwen tot een belangrijke handelsstad (stadsrechten 1225). In de 14e-15e eeuw lid van de Hanze. Tot in de 18e eeuw zetel van Oostzeevaarders (met thuishaven Amsterdam, daar Hindeloopen slechts een rede bezat). Met Amsterdam werde...

Lees verder
1976
2021-03-04
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

HINDELOOPEN

(Fr. Hynljippen, pl. Hylpen) Opp. plm. 6,7 km2, waarvan plm. 5,4 km2 land. Hindeloopen is een monumentaal stadje aan het IJsselmeer, dat door zijn ligging en resten van een vroeger rijke cultuur een ontw. tot toeristisch centrum heeft doorgemaakt.Wapen: Een zilveren schild, waarop een springende hinde op een groen grasveld. Vlag: Vier evenhoge hor...

Lees verder
1973
2021-03-04
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Hindeloopen

(Fries: Hynljippen), Ned. gemeente in de prov. Friesland, 7,06 km2, 770 inw, (23 % woonforensen), 53 % n.h., 14 % geref., 2 %r.k., 1% overige en 24 % g. kerkg. De bevolking is werkzaam in de landbouw en vooral in de ambachtsen kunstnijverheid. Het stadsbeeld van Hindeloopen wordt gekenmerkt door een eigen architectuur en houten bruggetjes over smal...

Lees verder
1970
2021-03-04
Antiek encyclopedie

De grote encyclopedie van antiek

Hindeloopen

Men schat de tijd van ontstaan van de overbekende, beschilderde meubelen uit dit Friese stadje omstreeks het eerste kwart van de 18de eeuw. Daarop wijst de vaak Boulleachtige krul-ornamentiek en het sterke, sprekende coloriet van het Hindelooper meubel die in een tijd waarin het lakwerk:meubel en de bloemen-marqueterie tot de meest gezochte behoord...

Lees verder
1958
2021-03-04
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

HINDELOOPEN

(Fr.: Hynljippen, ter plaatse Hylpen, 'de loopplaats, verzamelplaats van hinden’). Stad in Westergo, oudtijds de elfde in rang. -> Hemelumer Oldeferd. GEMEENTEWAPEN. Het oude stadwapen stelde een boom op grasland voor, waartegen rechts een hert en links een hinde opsprong. Het nieuwe wapen laat op een zilveren schild een springende hi...

Lees verder
1949
2021-03-04
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Hindeloopen

gemeente en een van de 11 steden in Friesland. 514 ha, 941 inw. Merkwaardig door typische klederdracht en houtbewerking.

Lees verder
1916
2021-03-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Hindeloopen

Hindeloopen - gem. in ’t Z.W. van Friesland, aan de Zuiderzee, groot 501 H.A., alles lage kleigrond, die als grasland wordt gebruikt. Zij telt 1100 inwoners. Het stadje H. ligt aan de spoorlijn Stavoren—Sneek—Leeuwarden ; de bewoners onderscheiden zich van de overige Friezen door een bijzonderen tongval en vroeger ook door een eigenaardige kleederd...

Lees verder
1908
2021-03-04
Vivat

Schrijver op Ensie

Hindeloopen

gemeente in Friesland (arrond. Leeuwarden, kanton Bolsward), ten w. bespoeld door de Zuiderzee, naar de landzijde omgeven door de gem. Workum, Hemelumer-Oldephaert, ruim 500 hectare groot, ctlles met zand vermengde klei; bevat het stadje H. en telde 1901: 1062 inw., voor het meerendeel prot; visscherij, scheepmakerij, veeteelt, wolkammerij. Kiesdis...

Lees verder