Findio

Findio is dé manier om online geld te lenen.

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Aflossing

betekenis & definitie

Aflossing is het terugbetalen van een lening of een schuld. Wanneer men een lening aangaat, dient men veelal een bepaald bedrag per tijdsperiode, bijvoorbeeld per maand, terug te betalen aan de kredietverstrekker of schuldeiser. Deze periodieke overdracht wordt aflossing genoemd.

In de praktijk worden leningen en schulden vrijwel nooit in één keer terugbetaalt, maar dient de kredietnemer over een periode een vast bedrag terug te betalen. Hierdoor heeft men naar verloop van tijd zijn of haar schuld terugbetaald. Het bedrag dat periodiek wordt terugbetaald, noemt men de aflossing van de schuld. De hoogte van deze aflossing is afhankelijk van de hoogte van de lening. In de meeste gevallen wordt de hoogte van de aflossing voor het verstrekken van de lening vastgesteld. Men kan bijvoorbeeld een lening van 1000 euro aanvragen, waarbij de aflossing 100 euro per maand is. Na tien maanden heeft men in dat geval deze lening terugbetaald.

Het is gebruikelijk dat men bij het terugbetalen van een lening niet alleen de aflossing betaald, maar ook een bepaald percentage van de aflossing overmaakt. Dit wordt ook wel de rente genoemd. Voor de schuldeiser is de rente de winst die men maakt door geld uit te lenen.

In sommige gevallen is de kredietnemer niet in staat om de aflossing te betalen. Een kredietverstrekker kan er in dat geval voor kiezen om een vertragingsrente op te leggen of andere juridische stappen te nemen. Het is daarom aan te raden om alvorens men een lening aan gaat, goed in te schatten of men aan de aflossing kan voldoen of niet.