Findio

Findio is dé manier om online geld te lenen.

Gepubliceerd op 23-10-2020

Afbetaling

betekenis & definitie

Een afbetaling houdt in dat een schuld in gedeelten wordt terugbetaald. Bij een afbetaling wordt over het algemeen een vast bedrag per maand vastgesteld dat men dient te betalen aan de schuldeiser of kredietverstrekker.

Een afbetaling kan betrekking hebben op allerlei vormen van schulden of leningen. Zo kan men een product kopen met afbetaling, waarbij men het product direct krijgt, maar de prijs ervan in gedeelten terugbetaald. Men kan bijvoorbeeld een televisie voor een prijs van 500 euro kopen op afbetaling, waarbij men iedere maand honderd euro betaalt aan de kredietverstrekker, oftewel de verkoper van de televisie.

Het kopen van producten op afbetaling is niet onomstreden. Er zijn veel gevallen waarbij personen een bepaald product op afbetaling kochten, maar daarna door onvoorziene gebeurtenissen in financiële problemen kwamen, waardoor niet kon worden voldaan aan de afbetaling. Omdat kopen op afbetaling een bepaald risico voor de schuldeiser met zich mee brengt, is het voor de meeste producten dan ook niet mogelijk om voor deze vorm van betalen te kiezen.

Bij een normale lening, bijvoorbeeld in de vorm van consumptief krediet, betaalt men vrijwel nooit het gehele bedrag in één keer terug, maar betaalt men het bedrag in periodes terug. Hierbij is het gebruikelijk dat de schuldenaar, diegene die de lening aangaat, een bepaald percentage rente betaalt over het verschuldigde bedrag.