Findio

Findio is dé manier om online geld te lenen.

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Kredietnemer

betekenis & definitie

Een kredietnemer is een persoon of organisatie die een lening (krediet) heeft afgesloten bij een kredietverstrekker. Door deze lening heeft de kredietnemer een aantal verplichtingen richting de kredietverstrekker, zoals het betalen van rente en aflossing. De kredietnemer is persoonlijk aansprakelijk voor het terugbetalen van de lening.

Voorafgaand aan de lening wordt tussen de kredietnemer en kredietverstrekker afgesproken hoeveel er precies geleend wordt, wat de rente over het geleende bedrag is en hoeveel er per maand afgelost moet worden door de kredietnemer. De aflossing kan een vast bedrag per maand zijn of een percentage van de lening. Ook wordt vooraf vastgesteld in welke termijn de lening afgelost moet worden.

Naast een aantal verplichtingen hebben kredietnemers ook rechten. Zo mag een kredietnemer extra aflossen op de lening of de lening eerder aflossen. Eerder aflossen verkort de looptijd van de lening en resulteert in een lager rentebedrag. Omdat de inkomsten van de kredietverstrekker hierdoor dalen, heeft deze het recht hiervoor een boete te vragen. De afspraken over het aflossen van een lening verschillen per kredietverstrekker.

Om te voorkomen dat een kredietnemer in financiële problemen komt is een kredietverstrekker verplicht om de kredietnemer duidelijk en volledig te informeren over de voorwaarden van een lening. Daarnaast moet een kredietverstrekker bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) controleren of de kredietnemer nog andere leningen of schulden heeft en of de kredietnemer in het verleden een betalingsachterstand heeft gehad.

Een kredietnemer kan de betrouwbaarheid van een kredietverstrekker controleren bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of de Nederlandsche Bank. Deze instanties zien erop toe dat de kredietverstrekkers aan de juiste voorwaarden voldoen. Op de waarschuwingslijst is te zien welke kredietverstrekkers de voorwaarden geschonden hebben. Heeft een kredietverstrekker geen vergunning van de AFM, dan kan de betrouwbaarheid niet gegarandeerd worden.