Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 08-01-2020

Geld

betekenis & definitie

Van de vroegste tijden af bestond de ruilhandel, waarin langzamerhand de edele metalen gebruikt werden, die oorspronkelijk afgewogen werden, hoewel ook reeds (zie Gen. 20:16) Abimelech aan Abraham duizend zilverlingen gaf. Later kwam het muntgeld op.

Van het geld kan een rijke zegen uitgaan, als er het Koninkrijk Gods mede gediend wordt. Doch in veel gevallen wordt het misbruikt voor den dienst van Satan.

Het geld is een ontzaglijke macht in het moderne leven.