Wat is de betekenis van Geld?

2022
2022-09-28
Krijn Soeteman

Wetenschapsjournalist

Geld

De basis van een systeem om schulden direct te vereffenen met een algemeen geaccepteerd middel met een bepaalde waarde. Definities van geld zijn er te over, maar de belangrijkste eigenschappen zijn: rekeneenheid, vergoedingsmiddel, oppotmiddel en ruilmiddel. Geld begint bij schuld: iemand heeft een schuld bij iemand anders in een gemeenschap, bijv...

Lees verder
2018
2022-09-28
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Geld

Algemeen aanvaard ruilmiddel.

2018
2022-09-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

geld

geld - zelfstandig naamwoord 1. munten of papier om mee te betalen ♢ ik heb geen geld bij me 1. klein geld [munten] 2. groot geld [bankpapier]...

Lees verder
2017
2022-09-28
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Geld

Algemeen aanvaard ruilmiddel waarmee betalingen kunnen worden verricht.

2017
2022-09-28
Prostituees en pooiers

Jargon & Slang van Prostituees en pooiers

Geld

Geld - voor het geld zitten: de prostitutie beoefenen. Vgl. op het halfje zitten.

2008
2022-09-28
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

geld

Een algemeen aanvaardbaar ruilmiddel.

2008
2022-09-28
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

geld

Een algemeen aanvaardbaar ruilmiddel.

2004
2022-09-28
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

geld

(het) - geld als slijk verdienen, veel geld verdienen, geld als water verdienen xxx verdiende geld als slijk, en liet voor zijn geliefde een paleis optrekken dat zijn inspiratie vond in de Orient. - DS, 08-09-2001. - geld plaatsen, geld beleggen. - schoon geld, een hele som geld, een mooi sommetje zie liggend, slijk, toegeven,...

Lees verder
2003
2022-09-28
Projectmanagement

Projectmanagement

Geld

Beschikbaar budget voor het eindproduct.

2001
2022-09-28
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Geld

Tenzij u in de gelukkige omstandigheid verkeert dat zich een goudmijn in uw achtertuin bevindt, kunt u niet aan geld komen door het zelf te delven. U zult het van andere mensen moeten zien te krijgen. U hoort het niet van ze af te pakken. U moet hen ervan overtuigen het aan u te geven. Geld moet je verdienen. Dat maakt geld een middel dat mensen sa...

Lees verder
1990
2022-09-28
Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Geld

Er zijn drie soorten geld: 1. Pasmunt. Dit is de oudste soort. Vroeger kon ieder zijn eigen zilveren of gouden munt slaan. De waarde was gelijk aan de intrinsieke waarde. Tegenwoordig heeft het rijk het alleenrecht van uitgifte van munten. 2. Bankbiljetten Papiergeld dat exclusief wordt uitgegeven door de Nederlandse Bank. Oorspronkelijk kon elk...

Lees verder
1981
2022-09-28
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Geld

doet zijn intrede bij het ontstaan van een volkshuishouding die arbeidsverdeling en ruil kent. Het is namelijk moeilijk om goederen tegen goederen te ruilen, b.v. een kano tegen wol. Hoe vaak zal men dan wel niet een tussenruil moeten doen om tot het doel te geraken! Dan ontstaat het verlangen naar een ruilgoed dat de tussenruil uitschakelt. Deze t...

Lees verder
1980
2022-09-28
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Geld

Het woord geld voor: wettig betaalmiddel hoort bij het werkwoord gelden, dat oorspronkelijk betekende: betalen en waarmee ook weer het woord gilde verwant is. De betekenisovergang is daar: betaling, betalingvoor een feestmaal, het feestmaal zelf, de vereniging die feesten geeft, de broederschap. Een merkwaardige verkleiningsvorm van geld is: gellet...

Lees verder
1973
2022-09-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

geld

o. (-en), 1. datgene dat in het economisch verkeer als betaalof ruilmiddel en als rekeneenheid of waardemeter algemeen wordt aanvaard (e): — slaan; — (aan)munten; papieren —; gemunt —; ik heb geen bij me; de rol van het in de economie; baar —, gereed —; mijn goede ter aanduiding van de waarde die het geld voor de...

Lees verder
1954
2022-09-28
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Geld

(veet.) betekent gust, onbevrucht (z. Geit).

1952
2022-09-28
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Geld

s.n., jild (it), sinten, pl.; veelhebben, wol duiten, spikers, splint hawwe; veelop zak hebben, rûch op 'e bûse wêze; hij heeft veel —, hy is sterk yn ’e earmen, hy hat in stive rêch, hy hat it aerdich oan ’e ponge, dêr sitte moppen, d&e...

Lees verder
1951
2022-09-28
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Geld

geld; „bieden" (in beursnotering); bares Geld, contant geld; das hat schweres gekostet, dat heeft een hoop geld gekost; das läuft ins Geld, dat loopt in de papieren, dat hakt er in; bei Gelde sein, bij kas zijn.

1949
2022-09-28
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Geld

goed, dat als hulpmiddel in het ruilverkeer wordt gebruikt. De behoefte aan G. is ontstaan uit de moeilijkheid, de waarde van 2 te ruilen voorwerpen tegen elkaar af te wegen en uit de omstandigheid, dat iemand, die enig goed van een ander wil overnemen, vaak niets bezit, dat die ander in ruil daarvoor wil aannemen. Daarnaast heeft het ook de functi...

Lees verder
1947
2022-09-28
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Geld

A. WEZEN VAN HET GELD; GELDFUNCTIES Hoewel onder de geldtheoretici nog altijd geen overeenstemming over de meest doelmatige gelddefinitie is bereikt, is men het er toch in de moderne literatuur vrijwel over eens geworden, dat het wezen van het geld niet is te vinden in de substantie van het geld, doch in de functie, welke het geld in het maatschapp...

Lees verder
1940
2022-09-28
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Geld

Het G. is in de eerste plaats waardemeter en ruilmiddel (ruilobject). Het eerste in die zin, dat de prijs van alle goederen en diensten in G. wordt uitgedrukt, het tweede in de zin van algemeen ruilbemiddelaar, waardoor de oorspronkelijke ruil in natura verkoop en koop wordt. Ook als ruilmiddel heeft het G. slechts beteekenis en waarde als recht op...

Lees verder