Wat is de betekenis van Geld?

2018
2021-01-27
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Geld

Algemeen aanvaard ruilmiddel.

2018
2021-01-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

geld

geld - zelfstandig naamwoord 1. munten of papier om mee te betalen ♢ ik heb geen geld bij me 1. klein geld [munten] 2. groot geld [bankpapier]...

Lees verder
2017
2021-01-27
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Geld

Algemeen aanvaard ruilmiddel waarmee betalingen kunnen worden verricht.

2017
2021-01-27
Prostituees en pooiers

Jargon & Slang van Prostituees en pooiers

Geld

Geld - voor het geld zitten: de prostitutie beoefenen. Vgl. op het halfje zitten.

2008
2021-01-27
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

geld

Een algemeen aanvaardbaar ruilmiddel.

2008
2021-01-27
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

geld

Een algemeen aanvaardbaar ruilmiddel.

2003
2021-01-27
Projectmanagement

Projectmanagement

Geld

Beschikbaar budget voor het eindproduct.

2001
2021-01-27
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Geld

Tenzij u in de gelukkige omstandigheid verkeert dat zich een goudmijn in uw achtertuin bevindt, kunt u niet aan geld komen door het zelf te delven. U zult het van andere mensen moeten zien te krijgen. U hoort het niet van ze af te pakken. U moet hen ervan overtuigen het aan u te geven. Geld moet je verdienen. Dat maakt geld een middel dat mensen sa...

Lees verder
1990
2021-01-27
Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Geld

Er zijn drie soorten geld: 1. Pasmunt. Dit is de oudste soort. Vroeger kon ieder zijn eigen zilveren of gouden munt slaan. De waarde was gelijk aan de intrinsieke waarde. Tegenwoordig heeft het rijk het alleenrecht van uitgifte van munten. 2. Bankbiljetten Papiergeld dat exclusief wordt uitgegeven door de Nederlandse Bank. Oorspronkelijk kon elk...

Lees verder
1980
2021-01-27
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Geld

Het woord geld voor: wettig betaalmiddel hoort bij het werkwoord gelden, dat oorspronkelijk betekende: betalen en waarmee ook weer het woord gilde verwant is. De betekenisovergang is daar: betaling, betalingvoor een feestmaal, het feestmaal zelf, de vereniging die feesten geeft, de broederschap. Een merkwaardige verkleiningsvorm van geld is: gellet...

Lees verder
1973
2021-01-27
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

geld

o. (-en), 1. datgene dat in het economisch verkeer als betaalof ruilmiddel en als rekeneenheid of waardemeter algemeen wordt aanvaard (e): — slaan; — (aan)munten; papieren —; gemunt —; ik heb geen bij me; de rol van het in de economie; baar —, gereed —; mijn goede ter aanduiding van de waarde die het geld voor de...

Lees verder
1949
2021-01-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Geld

goed, dat als hulpmiddel in het ruilverkeer wordt gebruikt. De behoefte aan G. is ontstaan uit de moeilijkheid, de waarde van 2 te ruilen voorwerpen tegen elkaar af te wegen en uit de omstandigheid, dat iemand, die enig goed van een ander wil overnemen, vaak niets bezit, dat die ander in ruil daarvoor wil aannemen. Daarnaast heeft het ook de functi...

Lees verder
1940
2021-01-27
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Geld

Het G. is in de eerste plaats waardemeter en ruilmiddel (ruilobject). Het eerste in die zin, dat de prijs van alle goederen en diensten in G. wordt uitgedrukt, het tweede in de zin van algemeen ruilbemiddelaar, waardoor de oorspronkelijke ruil in natura verkoop en koop wordt. Ook als ruilmiddel heeft het G. slechts beteekenis en waarde als recht op...

Lees verder
1939
2021-01-27
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Geld

Tijd in portatieve vorm.

1933
2021-01-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Geld

Geld - is een economisch goed, dat tot taak heeft het ruilverkeer te vergemakkelijken en daartoe de eigenschap moet bezitten: 1° algemeen begeerd en gemakkelijk deelbaar te zijn; 2° de waarde van goederen en diensten te kunnen noemen. G. is een product van het ruilverkeer en dit laatste op zijn beurt van de arbeidsverdeeling. Oorspr. had di...

Lees verder
1928
2021-01-27
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Geld

In onze moderne maatschappij heeft ’t geld langzamerhand zo’n grote, zelfs overdreven grote plaats ingenomen, dat we weleens vergeten, dat het geld eigenlijk oorspronkelijk niets anders is dan een betaalmiddel, waardoor ieder mens in ruil voor zijn arbeid, voedsel en andere dingen, die hij nodig heeft, kan krijgen. In vroeger tijden was...

Lees verder
1926
2021-01-27
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Geld

Van de vroegste tijden af bestond de ruilhandel, waarin langzamerhand de edele metalen gebruikt werden, die oorspronkelijk afgewogen werden, hoewel ook reeds (zie Gen. 20:16) Abimelech aan Abraham duizend zilverlingen gaf. Later kwam het muntgeld op. Van het geld kan een rijke zegen uitgaan, als er het Koninkrijk Gods mede gediend wordt. Doch in ve...

Lees verder
1916
2021-01-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Geld

Geld - algemeen gangbaar betaalmiddel. Chèques en wissels vallen er dus buiten, als zijnde niet algemeen gangbaar. Het geld heeft den vroegeren ruilhandel voor koophandel doen plaats maken. De vroegere partijen bij het ruilverkeer zetten thans ieder hare waren eerst in geld om en daarna dit weder in het door haar gewenschte. Het bezwaar van den rui...

Lees verder
1910
2021-01-27
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Geld

Geld - in het algemeen is geld alles, wat dienst doet als waardemeter en ruilmiddel. In het dagelijksch leven worden echter munten, munt- en bankpapier geld genoemd. In de kindsheid van den handel bestond deze alleen in het ruilen van waar tegen waar, een voorwerp voor een ander voorwerp, bv. vee tegen kleederen of sieraden, graan tegen wapens, enz...

Lees verder
1898
2021-01-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Geld

Het begrip geld heeft 2 verschillende betekenissen: 1. geld - GELD, o. het ruilmiddel en de waardemeter in het maatschappelijk verkeer, bestaande in gangbaar gemunt metaal, inz. goud, zilver of koper, of wel, in papier dat eene bepaalde hoeveelheid gemunt metaal vertegenwoordigt en van staatswege als wettig betaalmiddel erkend is geld slaan; geld m...

Lees verder