Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 08-01-2020

2020-01-08

Kan

betekenis & definitie

Als inhoudsmaat komt in het Oude Testament in onze Overzetting niet voor, wel in de vertaling van Luther b.v. Ex. 25 : 29, 37 : 16, Num. 4 : 7, waar in het Hebreeuwsch het woord kesavoth staat, dat schalen beteekent.

In 1 Kon. 19 : 6 staat zappachat, wat in onze vertaling overgezet is door flesch (kruik). In Hos. 3 : 1 staat aschischa, dat in onze vertaling ook overgezet is door flesch.

Het woord kan komt in onze vertaling voor in Marc. 7 : 4. Het Grieksche woord xestes, dat daar in de oorspronkelijke taal gebezigd wordt, beduidt volgens onze Staten-Overzetters het zesde part van een Congius, d. i. omtrent anderhalve pint volgens onze inhoudsmaat.