Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 29-12-2019

Dienst

betekenis & definitie

In ’t algemeen de verrichting van iemand in een bepaalde arbeidsverhouding. Oudtijds van een slaaf, daglooner en dienaar.

Ook wordt zoo genoemd het werk van degenen die onder Israël in ’t heiligdom dienden, vooral van de priesters (Deut. 18 : 7), en van de profeten (2 Kon. 17 : 13). Voorts draagt dien naam het werk der engelen (Coloss. 2 : 18) en dat der buitengewone en gewone ambten van Christus’ kerk.