Tempel betekenis & definitie

Tempel des Heren, heiligdom, kerk.

Al in de bijbel wordt tempel des Heren gebruikt voor een heiligdom, zie bijvoorbeeld 1 Samuël 3:3, ‘Samuël had zich te ruste begeven in de tempel des HEREN waar de ark Gods was’ (NBG-vertaling). De NBV spreekt gewoonlijk van ‘de tempel van de Heer’, of, zoals in 1 Samuël 3:3, ‘het heiligdom van de HEER’. In christelijke kringen wordt tempel van de Heer nog steeds wel gebruikt voor een kerkgebouw.

Bijbelcitaat: Rijmbijbel (1271), v. 5947-48. [Het afgodsbeeld] was gheset met groter eeren. / Sident in de temple ons heren. (Daarna werd het afgodsbeeld met grote luister in de tempel des Heren geplaatst.]

Gebruiksvoorbeeld: M’n pa neemt ’t kerkelijk niet zo nauw, / m’n moeder is veel strenger. / De Tempel van de Here / vindt zij ’s zondags een genot. (S. Gaaikema, Hoogachtend Seth, 1985, p. 48)

Het lichaam is een tempel, het (menselijk) lichaam is heilig in de vorm zoals God het geschapen heeft (zie ook Tabernakel).

Over het menselijk lichaam als tempel van de Heer is te lezen in 1 Korintiërs 6:19, ‘Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?’ (NBV). Deze uitdrukking wordt nog gebruikt om aan te geven dat iemand zijn eigen -- door God geschapen -- lichaam met respect moet behandelen, bijvoorbeeld door een gezonde levenswijze.

Bijbelcitaat: Liesveldtbijbel (1526), 1 Korintiërs 6:19. Of en wetet ghi niet, dat uwe lichaem eenen tempel des heyligen geests is, den welken ghi van gode hebt, ende en zijt niet ws selfs.

Gebruiksvoorbeeld: Deze [een medebezoeker] had de arm op de rug van zijn buurman gelegd [...], waardoor de getatoeëerde adelaar op zijn onderarm voor onze ogen zweefde. ‘Dat moet je dus nooit doen’, fluisterde hij [de vader]. Ik weet nog dat hij er iets aan toevoegde van ‘het lichaam is een tempel’ of zoiets. Woorden uit de bijbel, dat was me wel duidelijk. (Humanist 1999, nr. 6/7/8, p. 51)

Gebruiksvoorbeeld: Men moet het lichaam kwellen noch vertroetelen, maar het beschouwen als de tempel van God, zodat men het zuiver, rein en gezond houdt. (B. Greenwel, Koendalini en transformatie, 1993)

Gepubliceerd op 11-05-2017