Parel betekenis & definitie

Paarlen of parels voor de zwijnen werpen, iets waardevols geven aan mensen die dat niet weten te waarderen.

De uitdrukking paarlen (of parels) voor de zwijnen werpen gaat terug op Matteüs 7:6, ‘Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren’ (NBV). De uitdrukking wordt nog vaak gebruikt. Er wordt ook wel op gevarieerd, zoals in het volgende zweverige citaat: ‘Ze waren geen monster meer, maar een paar. Steeds lichter werden zij; ze gooiden hun zwaarte voor de zwijnen en werden zo licht dat ze in rook dreigden op te gaan’ (J.J. Hermsen, Het dameoffer, 1998, p. 145).

In de Rijmbijbel (1271) en het Luikse Diatessaron is trouwens nog geen sprake van parels maar van margariten, de Middelnederlandse aanduiding van deze kostbaarheid.

Bijbelcitaat: Deux-Aesbijbel (1562), Matteüs 7:6. En gheeft het heylighe den honden niet, noch en worpt oock uwe Peerlen voor de Swijnen niet. (Statenvertaling (1637): noch en werpt uwe peerlen niet voor de swijnen.)

Gebruiksvoorbeeld: Soms was ik het grondig eens met de anonieme auteur die het onderwijs heeft omschreven als het werpen van valse paarlen voor echte zwijnen. (M. Gijsen, Lucinda en de lotoseter, 1968 (1958), p. 10)

Gebruiksvoorbeeld: Babette zei dat ze graag met hem zou uitgaan, met hem pronken, omdat hij zo interessant was. Maar ze moest deze lamp onder de hooischelf houden. Geen parels voor de zwijnen. (P. Verhuyck, De doodbieren, 1991, p. 48)

Gebruiksvoorbeeld: Privatisering van nutsbedrijven is parels voor de zwijnen werpen. (Buitenhof, NOS-televisie, 7-11-1999)

Gepubliceerd op 11-05-2017