Onkruid betekenis & definitie

Er is veel onkruid onder de tarwe, er zit veel kwalijks tussen het goede.

Een gelijkenis in Matteüs 13 is de bron voor deze uitdrukking: ‘Hij hield hun een andere gelijkenis voor: “Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer”’ (Matteüs 13:24-25, NBV). De Statenvertaling (1637) heeft hier tarwe. De uitdrukking wordt nu nog maar zelden gebruikt.

Bijbelcitaat: Liesveldtbijbel (1526), Matteüs 13:25. Maer doen die lieden sliepen, zo quam zijn viandt ende saeyde oncruyt onder dye tarwe, ende ginc daer af.

Gebruiksvoorbeeld: Zij was geboren om orde en tucht en geloof te doen heersen, maar in de nacht was de duivel gekomen om onkruid tussen de tarwe te zaaien, en nu woekerde dat onkruid zelfs tot in haar huis op. (L.P. Boon, De Kapellekensbaan/Zomer te Termuren, 1980 (1953/1956), p. 850)

Gebruiksvoorbeeld: Ik ben naar de rommelmarkt geweest; er was veel onkruid onder de tarwe, maar ik heb toch een paar aardige dingen gevonden. (Voorbeeld, jaren ’90)

Gepubliceerd op 11-05-2017