Wat is de betekenis van Ziel?

2022
2022-08-16
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

ziel

(1993) (Ned. mariniers in Cambodja) lullig iemand, een doetje. In de volkstaal van Katwijk aan Zee wordt 'ziel' gebruikt voor een man waar de ziel uit is. Een 'zieltje' is een sullige of onhandige vrouw. • Marinier Van Dorp (voornaam: Oskar) heeft van de korpsleiding de taak gekregen om zieken te verzorgen. Daarom zien de andere mariniers hem...

Lees verder
2019
2022-08-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ziel

ziel - Zelfstandignaamwoord 1. het wezen van het niet-stoffelijke van de mens Hij is misschien wel overleden, maar zijn ziel zal altijd voortleven. Verwante begrippen animo, drijvende kracht, geest, gemoed

Lees verder
2018
2022-08-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ziel

ziel - zelfstandig naamwoord 1. het denken, voelen en willen van de mens, het onbewuste ♢ een gezonde ziel in een gezond lichaam 1. met je ziel onder je arm [zonder doel] 2. hem...

Lees verder
2017
2022-08-16
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Ziel

Ziel - inwendige van een geweerloop.

2017
2022-08-16
Henk van Oort

Lexicon antroposofie

Ziel

In de driedeling: lichaam – ziel – geest wordt met ‘ziel’ dat deel van de mens bedoeld waarin de gewaarwordingen, gevoelens en gedachten worden ervaren en bewaard.

2007
2022-08-16
Scheldwoordenboek

Geschreven door Marc de Coster © 2007

ziel

(marinetaal, Cambodja) lullig iemand, een doetje. Vgl. zielo. Marinier Van Dorp (voornaam: Oskar) heeft van de korpsleiding de taak gekregen om zieken te verzorgen. Daarom zien de andere mariniers hem niet voor vol aan. ‘Ziel’ noemen ze hem, en dat is het ergste scheldwoord dat een marinier over zich heen kan krijgen, de overtreffende t...

Lees verder
2005
2022-08-16
Harold Hamersma

wijnbegrippen in gewone mensentaal

ziel

Die deuk onder in de fles waarin u uw duim kunt steken. Goedkope wijn heeft vaak een zielloze fles, want dat kost meer glas en dus geld. Toch kan een dure fles ook volstrekt zielloze wijn bevatten.

2002
2022-08-16
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Ziel

Volgens het christelijk geloof verlaat de ziel direct na het sterven het lichaam en stijgt op ten hemel. In dit geval is er geen enkele relatie meer tussen het stoffelijk omhulsel en de ontvloden geest. Het lichaam zoals het dan is, is volkomen machteloos en tot niets meer in staat, theologisch en biologisch is ieder activiteit onmogelijk. Wanneer...

Lees verder
2000
2022-08-16
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Ziel

Zijn ziel in lijdzaamheid bezitten, geduldig blijven en niets doen. In Jezus’ ‘rede over de laatste dingen’ krijgen zijn discipelen te horen welke rampen de mensheid te wachten staan aan het einde der tijden. Zelf zullen zij echter gespaard worden: ‘Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid!’ (Lucas 21:18-19,...

Lees verder
1998
2022-08-16
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

ziel

Belangrijkste element (van een hand); de kleurcombinatie die de hand zijn voornaamste waarde geeft. Voorbeeld:In deze hand vormt het bezit in schoppen de ‘ziel’. Daarom zou besloten kunnen worden na een 1SA-antwoord op de 1♠-opening niet 2♥ maar 2♠ te herbieden....

Lees verder
1997
2022-08-16
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

ziel

Dit woord wordt vaak genoemd in verband met het getuigen, zweren, de eedaflegging, waarbij men met zijn ziel instaat voor de waarheid. Als een blasfemische stoorzender bij uitstek werd de uitroep bij mijn ziel! beschouwd. Deze vloek is reeds zeer oud. Uit de 13de eeuw dateert semmi mine siele ‘zo helpe mij mijn ziel&rsquo...

Lees verder
1981
2022-08-16
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

ziel

in bijbelse zin het mysterieuze levensbeginsel dat de mens tot een levend wezen maakt. Ziel en lichaam worden in het christendom als een volkomen eenheid gezien. Behalve dat de ziel beschouwd wordt als levensbeginsel, wordt aan haar ook vaak de waarde van „geest” toegekend; ziel en geest worden daarom dikwijls door elkaar gebruikt. Het...

Lees verder
1981
2022-08-16
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Ziel

(psyche): er bestaan geen gelijkluidende opvattingen over en voorstellingen van de ziel. Dat de mens behalve een lichaam een z. bevat is een oervoorstelling van de mensheid, die in alle religies, ook de meest primitieve, terug te vinden is. Men ziet de z. over het algemeen als niet-lichamelijk. Ze wordt als een totaal beschouwd, dat niet sterfelijk...

Lees verder
1976
2022-08-16
Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

ZIEL

Zie: Atman; Purusha.

1955
2022-08-16
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ZIEL

deed als begrip uit het Griekse denken zijn intrede in de bijbelse en christelijke leer over de mens. Lichaam en ziel zijn niet twee afzonderlijke zelfstandigheden en zijn ook niet in eigenlijke zin delen van de mens, maar zijn de éne mens zelf onder een bepaald aspect. In dit licht moeten de voornaamste leerstukken der Kerk omtrent de ziel...

Lees verder
1952
2022-08-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ziel

s., siel(e).

1950
2022-08-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Ziel

v. (-en), in hog. st. ook ZIELE, 1. het geheel en het wezen van het niet-stoffelijke, althans stoffelijk niet te bepalen beginsel van waaruit de mens leeft (al of niet ook bij andere levende wezens aanwezig geacht); in wetensch. (psychologische) zin meer als het vermogen om gewaar te worden en te begeren, de zetel of bron der gedachten, van het gev...

Lees verder
1949
2022-08-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ziel

(Gr. psyche, Lat. anima), het levensbeginsel, inzonderheid van de mens, met het lichaam tot een zelfstandige eenheid. Volgens alg. Chr. geloof is de menselijke Z. geestelijk en onsterfelijk. Met het begrip Z. zijn zeer uiteenlopende religieuze voorstellingen verbonden, die variëren van de volstrekt onpersoonlijke ziele-macht of -stof der primi...

Lees verder
1933
2022-08-16
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Ziel

woord met zeer verschill. beteekenis in verschill., tijden, godsdiensten en wijsgeerige stelsels. In de Chr. dogmatiek is de z. het onsterfelijke levensbeginsel v/d mensch.

1933
2022-08-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ziel

het voorwerp der zielkunde (➝ Psychologie). A) Wijsgeerig. 1° Bestaan en wezen. De z. is bij Aristoteles identiek met het levensbeginsel (van plant, dier en mensch), de onzichtbare oorzaak van de typische levensverschijnselen (vgl. Lat.: anima; Gr.: anemos = wind, adem), waaruit haar bestaan en wezen ook wordt gekend. Het immanent karakter deze...

Lees verder