Wat is de betekenis van Zijn ziel in lijdzaamheid bezitten?

2024-06-21
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Zijn ziel in lijdzaamheid bezitten

geduldig afwachten wat er gebeuren gaat

2024-06-21
Spreekwoordenboek

Ed van Eeden (2017)

Zijn ziel in lijdzaamheid bezitten

De bewaker greep niet in, maar bezat zijn ziel in lijdzaamheid: de bewaker liet zich niet provoceren tot actie.

2024-06-21
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Zijn ziel in lijdzaamheid bezitten

gelaten dulden wat nu eenmaal onvermijdelijk is. Ontleend aan Lucas 21:19: „Bezit uwe zielen in uwe lijdzaamheid” (de N. Vert. leest geheel anders: „door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen”).

2024-06-21
Gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter (1940)

2024-06-21
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Zijn ziel in lijdzaamheid bezitten

gelaten dulden wat nu eenmaal onvermijdelijk is. Ontleend aan Lucas 21:19: „Bezit uwe zielen in uwe lijdzaamheid” (de N. Vert. leest geheel anders: „door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen”).