Wat is de betekenis van werk?

2023-10-02
WhatsApp woordenboek

redactie Ensie (2023)

WERK

Work

2023-10-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

werk

werk - Zelfstandignaamwoord 1. dat wat gedaan moet worden, klus, arbeid, karwei Het werk dat moest gebeuren, is voltooid. 2. beroep Het werk van Hans is buschauffeur. 3. de plek waar men werkt, werkplek Hans kwam van...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over werk?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Werk

Het werk zijner handen, dat wat hij (God) heeft gemaakt; (van een persoon) zijn werk, of de opbrengst ervan. Ook in de eerste of tweede persoon: mijner, uwer. Deze uitdrukking komt onder meer voor in Jesaja 45:11, ‘Zo zegt de HERE, de Heilige Israëls, en zijn Formeerder: Vraagt Mij naar de toekomstige dingen, vertrouwt Mij mijn zonen en het werk mi...

2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

werk

werk - zelfstandig naamwoord 1. het verrichten van een taak ♢ je mag onder het werk niet roken 1. werk in uitvoering [hier wordt gewerkt] 2. alles in het werk stellen om ......

2023-10-02
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

werk

(het, -en) bouwterrein, bouwplaats. - werken, bouwwerkzaamheden, werk in uitvoering. - verboden op het werk/de werken te komen, verboden toegang tot het bouwterrein.- werk op de plank, werk aan de winkel, er is nog werk.

2023-10-02
Woordenboek Populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Werk

het - gaat voor het meisje zie de dienst gaat voor het meisje.

2023-10-02
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

werk

1. elk geestesprodukt op het terrein van wetenschap of kunst, ongeacht de drager waarop en de versies waarin het is vastgelegd. 2. de totale produktie van een schrijver of kunstenaar. - oeuvre.

2023-10-02
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

werk

vlasvezels met een korte lengte, die bij het hekelen van vlas of hennep in de hekeltanden blijven hangen. Deze vlasvezels worden omgewerkt tot goedkope garens en worden gebruikt voor het afdichten van buisleidingen, als opvulsel voor kussens en voor het reinigen van machineonderdelen.

2023-10-02
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

werk

In versch. toep., veelal als gall. (ter vert. van fr. travaux): verboden op de werken te komen, verboden het (bouw)werk te betreden; als waarschuwing op autowegen e.d., in ’t mv.: werken, werk in uitvoering; - te werk gaan, tekeergaan, veel drukte maken, veel misbaar maken enz. (in de standaardt. wel: handelen). Sam.:...

2023-10-02
Lexicon van de Yoga

Helen Knopper (1976)

WERK

hoewel veel mensen denken dat Yoga louter een kwestie is van stilzitten [dwz mediteren] en nietsdoen, is w. in alle yogasystemen van groot belang. In de oosterse Ashrams wordt hard gewerkt. Meestal zijn het selfsupporting ondernemingen met een uitgebreide moestuin, een weverij, bakkerij, etc. Belangrijker is echter het charitatieve w. En het is de...

2023-10-02
Watersport A-Z

Kramer en de Bruin (1971)

Werk

Werk - uitgeplozen getaand touw waarmee gebreeu wd wordt.

2023-10-02
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

WERK

arbeid, verplichte fysieke of verstandelijke activiteit die door de maatschappij geëist wordt of die men zichzelf oplegt met het oog op een te bereiken doel. Arbeid verschilt van spel door het gedwongen karakter ervan. Een zware activiteit kan een ontspanning worden (bijv. kersenplukken voor een stedeling) en een ludieke activiteit kan verande...

2023-10-02
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

werk

(ook:) 1. (het), magie. Ofschoon verschillende wintispecialisten [zie winti] grote bereidwilligheid toonden tot 't geven van inlichtingen, kon meermalen geen inzicht verkregen worden in de motieven om ‘het werk’ aan te vangen (Schoffelmeer II: 13). 2. (het, -en; ook met onbep. lidw.), baan, betrekking. Als hij de muloschool heeft a...

2023-10-02
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Werk

bestaat uit een verwarde vezelmassa van vlas, hennep e.d., die bij het hekelen achter de pennen is blijven zitten. W. wordt gebruikt voor het dichtmaken van naden.

2023-10-02
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Werk

s.n., wurk (it), arbeid; zwaar —, karwei (it), put, hys; — op de gis, rûswurk (it); slecht —, wanwurk (it); — buitenshuis, útwurk (it); een omslachtig stuk —, in hiele operaesje; — hebben, vinden, oanslach hawwe, fine; — zoeken, op karwei...

2023-10-02
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Werk

werk, kunstwerk; werk, daad, verrichting; fabriek; verdedigingswerk; letterkundig werk, boek, geschrift; die Werke Gottes, Gods werken; Goethes Werke, Goethe’s werken; was ist da am Werke?, wat ontwikkelt zich daar?; ins Werk setzen, in ’t werk stellen; im Werke sein, gaande zijn.

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Werk

o. (-en), 1. het werken, arbeiden, zuiver als handeling : aan het werk gaan, beginnen te arbeiden ; zich aan het werk zetten; van het werk vermoeid zijn ; onder het werk mag er niet gerookt worden ; het werk staken, er mede ophouden, inz. een werkstaking houden; — met betr. tot de aard van hetgeen verricht m...

2023-10-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Werk

ook Hede of Snuit, geplozen touw of korte vlasvezels, voor het dichten (breeuwen) van naden.

2023-10-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

werk

I. o. (afvaldraden van vlas of hennep, uitgeplozen touwwerk): werk pluizen. II. o., in bet. 3, 4 werken (1 arbeid; taak; 2 moeite, inspanning; 3 daad; 4 hetgeen voortgebracht is inz. door de geest: gedicht, toonzetting, beeldhouwwerk; 5 kunstig samengesteld raderwerk): 1 aan het werk gaan; aan het werk! zijn werk maken, schoolwerk; onder het werk,...

2023-10-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Werk

afval v. → vlas, wordt gebruikt om te → breeuwen, enz.