Wat is de betekenis van Walther von der vogelweide?

2024-04-16
Lexicon Internationale auteurs

Josien Moerman (1985)

Walther von der vogelweide

(ca. 1170- ca. 1230) Vermoedelijk uit Neder-Oostenrijk afkomstige Minnesänger, verbleef van ca. 1190-'98 aan het Weense hof en kreeg in 1220 een klein leengoed in de omgeving van Würzburg. Van hem zijn ca. 100 hoofse gedichten overgeleverd, die eerst de 'hohe Minne' (de onbeantwoorde liefde van een ridder voor een hoger gep...

2024-04-16
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Walther von der Vogelweide

(omstreeks 1170-1230), groot middelhoogduitse dichter, een van de belangrijkste minnezangers. In eenvoudige, ongekunstelde taal gaf hij in zijn liederen uiting aan zijn levensvreugde en zijn liefde voor de natuur. In zijn spreuken mengde hij zich als aanhanger van de keizer in de strijd tussen keizer en paus; zie Middelhoogduits.

2024-04-16
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

Walther von der Vogelweide

(in Niederösterreich? 1170-nabij Würzburg ca 1230), beroemd minnezanger, van wie slechts weinig volledige melodieën bewaard zijn gebleven. Beroemd is zijn zgn. Palestinalied (waarschijnlijk uit 1228).

2024-04-16
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Walther von der Vogelweide

(ca 1170-ca 1230), de belangrijkste Middelhoogduitse lyricus, minnezanger te Wenen, daarna rondzwervend, diende Duitse vorsten met politieke poëzie, waarin hij de dichtkunst tot grote hoogte bracht. Bekend is zijn verblijf aan hof van landgraaf Hermann v. Thüringen. Zijn laatste en grootste gedicht, de Elegie, is een oproep aan de Duitse...

2024-04-16
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

WALTHER VON DER VOGELWEIDE

de meest beroemde van de ridderlijke zangers („Minnesänger”) uit de bloeitijd van de Duitse letteren ca 1200. Van zijn leven weten wij weinig; zijn naam komt in 1203 eenmaal in een reisrekening van bisschop Wolfger van Passau voor, waar staat, dat de cantor (zanger) Walther v. d. Vogelweide van hem geld voor een pels gekregen heeft...

2024-04-16
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Walther von der vogelweide

(± 1170/ 1230), Duitsch minnezanger, lyrisch dichter, een der belangrijkste der Middeleeuwen.

2024-04-16
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Walther von der Vogelweide

De grootste der Duitsche minnesinger. * Ca. 1170, ♱ ca. 1230, waarschijnlijk bij Würzburg. Hij trad op aan het hof van Weenen, in wedstrijd met Reimar den Ouden; doch na den dood van hertog Frederik II moest hij uit Weenen weg en leidde hij een twintigtal jaren een zwervend leven. Hij mengde zich in den strijd tusschen den Hohenstaufer Philips...

2024-04-16
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Walther von der Vogelweide

('valtər fon dər 'fo:ʞalvaidə) grootste Middelhoogduitse lierdichter, ° omstr. 1170 wsch. in Tyrol, verbleef aan het hof van de landgraaf Hermann van Thuringen, deed met Frederik II de kruistocht naar Palestina, ✝ omstr. 1230 wsch. te Würzburg; dichtte minneliederen.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-16
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Walther von der vogelweide

Duits dichter en componist, *ca.1170 Neder-Oostenrijk(?), ♰ca.1230 bij Würzburg(?). Walther von der Vogelweide is bekend als maker en zanger van veelsoortige hoofse liederen: liederen waarin hij de onbereikbaar ideale vrouw van de minnezang verheerlijkt, liederen waarin hij een toeschietelijk boerinnetje prijst, liederen waarin hij een bemidde...