Wat is de betekenis van Vraag en aanbod?

2015
2021-03-08
De Nederlandsche Bank

Begrippenlijst van economische begrippen

Vraag en aanbod

De vraag naar en het aanbod van goederen en diensten bepalen de prijs (als alle overige factoren gelijk blijven). Neemt de vraag toe, dan zal de prijs stijgen. Neemt het aanbod toe, dan zal de prijs dalen. Bij de zogenaamde evenwichtsprijs is er evenwicht tussen vraag en aanbod. Bij die prijs is er net zoveel vraag als aanbod.

Lees verder
1973
2021-03-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

vraag en aanbod

twee begrippen uit de prijstheorie van de economie die met elkaar samenhangen: met de wet van vraag en aanbod bedoelt men dat de prijzen worden bepaald door vraag en aanbod. In de strikte zin werkt de wet vooral bij de marktvorm van volkomen concurrentie.

1933
2021-03-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vraag en aanbod

duidt in economischen zin aan: twee partijen, aanbieders en vragers, die elkaar op de markt ontmoeten. Door hun loven en bieden ontstaat de marktprijs. Als regel zullen beide partijen niet als gesloten groepen tegenover elkaar staan (➝ Monopolie, economische macht), doch zal naast de concurrentie tusschen v. en a. ook nog zijn concurrentie der aanb...

Lees verder
1916
2021-03-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Vraag en aanbod

Vraag en aanbod - zie PRIJS.

1910
2021-03-08
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Vraag en aanbod

Vraag en aanbod - is in drie woorden uitgedrukt, wat eigenlijk het wezen van allen handel is, en van alle nijverheid. Wie behoefte aan iets heeft en het niet bezit, zoekt het van iemand te verkrijgen die het wel heeft, vraagt het hem in ruil voor iets anders, en omgekeerd wie van iets meer bezit dan hij noodig heeft, maar iets anders behoeft of beg...

Lees verder