Jannes H Mulder

Jannes H Mulder (2024)

Gepubliceerd op 24-09-2022

Vraag en aanbod

betekenis & definitie

Vraag en aanbod is een begrippenpaar dat verwijst naar de wisselwerking tussen de uitoefening van macht en macht ondervinden.

Amazon, Apple, Facebook en Google bieden hun diensten aan en burgers vragen er om. Witte-heteroseksuele-mannen hebben macht en behoren tot de bovenliggende partij. Het Westen zorgt voor universele mensenrechten en de rest van de wereld etc. etc.. Op deze en vele andere terreinen van machtsuitoefening zijn veranderingen aan de gang. Volgelingen van de leider vragen inspraak, burgers komen in verzet, patiënten willen meer participatie in hun behandeling, consumenten eisen betere informatie en identitaire minderheden strijden voor meer respect. Op de markt van macht, onmacht en tegenmacht vragen minderheden die macht ondervinden om een evenwichtige verhouding en om meer symmetrie.

Lokale en mondiale markten van aanbod (macht) en vraag (tegenmacht) en digitale platforms zijn aarzelend op zoek naar nieuwe spelregels. Het doel daarvan is het speelveld gelijker te maken. En om de soms extreme asymmetrie te verminderen. Voorbeelden zijn MeToo en Black Lives Matter. Op mondiaal niveau streven tegenkrachten naar een multipolaire wereld en naar een minder universeel en dus een meer pluriverseel waardenstelsel.

De betekenisgeving aan de interactie van aanbod en vraag lijkt ruimer te worden. Meer cultureel, minder financieel-economisch. Correspondeert de invloed van de huidige bewoners op deze aarde nog met de wensen van de jongste generatie? In discussies over klimaatveranderingen en goed voorouderschap komen deze vragen expliciet aan de orde. Ook dieren in de natuur lijken om erkenning te vragen. Door aanbod en vraag direct te koppelen aan de begrippen macht en onmacht krijgt het begrippenpaar aanbod en vraag een ruimere betekenis. Dit draagt bij tot rechtvaardiger handelen.