Wat is de betekenis van Aanbod?

2024-04-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

aanbod

aanbod - Zelfstandignaamwoord 1. een aanbieding Een aanbod van een bepaalde dienst. 2. (economie) het voorradig zijn Het aanbod aan koopwoningen. Er is een groot aanbod van inburgeringscursussen. 3....

2024-04-25
Vastgoedmanagement

Willem G. Keeris (2018-2019)

Aanbod

Aanbod is de voorraad aan (commerciële) vastgoedobjecten per ultimo het betreffende kalenderjaar, die voor de vraag in de onderhavige markt beschikbaar is voor de verhuur, dan wel − afhankelijk van de context − voor de verkoop en waarbij gerekend wordt vanaf een per categorie vastgoed verschillende minimale oppervlakte per object. Ook wel genoemd:...

2024-04-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

aanbod

aanbod - zelfstandig naamwoord uitspraak: aan-bod 1. verzameling waaruit je kunt kiezen ♢ het aanbod aan bloeiende planten is niet groot 2. datgene wat aangeboden wordt ♢ ik heb een fantastisch...

2024-04-25
Samenvattingen Wikipedia

Wiki (2017)

Aanbod

Artikel 217 lid 1 van Boek 6 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod en een aanvaarding van dat aanbod. Een aanbod kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod volgt. De herroeping kan slechts geschie...

2024-04-25
Bouw- en Vastgoedlexicon

Hendrik Leurs (2015)

Aanbod

Eenzijdige rechtshandeling die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt. Het aanbod moet voldoende volledig zijn voor de totstandkoming van de overeenkomst en diegene die het aanbod doet moet de bedoeling hebben dat door de aanvaarding de overeenkomst ontstaat.

2024-04-25
Basisboek Recht

O.A.P. van der Roest (2000)

Aanbod

Rechtshandeling die door aanvaarding tot een overeenkomst leidt.

2024-04-25
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

aanbod

Het totaal aan producten dat in een bepaald geografisch gebied op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode wordt aangeboden.

2024-04-25
Begrippenlijst kernpunten van de economie

Redactie Ensie (1990)

Aanbod

Als aanbod en vraag vrij worden gelaten, zal bij een prijsstijging het aanbod toenemen. Als de prijs daalt, zal de geboden hoeveelheid afnemen. Als we dit in een grafiek trachten weer te geven, stellen we de aanbodlijn in de eenvoudigste vorm voor door een rechte stijgende lijn. Als we het aanbod van één producent weergeven, spreken we van de indiv...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Aanbod

s.n., oanbod (it)