Wat is de betekenis van vraag?

2019
2021-04-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vraag

vraag - Zelfstandignaamwoord 1. een verzoek (om inlichting) Hij stelde zijn leerkracht een vraag. 2. probleem, kwestie, vraagstuk 3. (economie) een behoefte aan goederen In Nederland is er veel vraag naar brandstof, net als in de rest van de wereld....

Lees verder
2018
2021-04-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vraag

vraag - zelfstandig naamwoord 1. wat je zegt om iets te krijgen ♢ de leraar stelde een moeilijke vraag 1. dat is nog de vraag [dat is nog onzeker] 2. vragen afvuren ...

Lees verder
1990
2021-04-22
Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Vraag

Om in onze behoeften te voorzien moeten we voortdurend goederen en diensten aanschaffen. In de economie wordt gezegd dat er een vraag naar goederen wordt uitgeoefend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de individuele en collectieve vraag. Factoren die van invloed zijn op de gevraagde hoeveelheid goederen, zijn: - het behoeftenschema van de consu...

Lees verder
1978
2021-04-22
Germanismen in het Nederlands

Dr. S. Theissen

Vraag

In de zin van ‘probleem', bijv. in ‘de vragen van de dag’ is vraag een vrij jong woord, dat men vanaf de jaren ’50 slechts in 3 woordenboeken vindt. Volgens Van Dale is het een germanisme (D. ‘die Fragen des Tages'). Ook het WNT wijst op de Duitse afkomst van deze betekenis. Slechts Jansonius vermeldt het zon...

Lees verder
1973
2021-04-22
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

vraag

v./m. (vragen), 1. mondelinge of schriftelijke taaluiting waarop een weerwoord verwacht wordt, ter informatie, bevestiging of ontkenning: een beleefde, een impertinente (onbeschaamde) —; in de Kamer werden er vragen over gesteld; op die — moet ik het antwoord schuldig blijven, die kan ik niet beantwoorden; voor jou een —, voor mij...

Lees verder
1952
2021-04-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Vraag

s., fraech, frage; er is veelnaar, it is (krekt as ’t) roversguod; er is weinigmeer naar, de merk is derôf.

1950
2021-04-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vraag

v. (vragen), 1. het vragen ; inz. het vragen naar, het verlangen : er is veel vraag naar ; verlangen om te kopen: vraag en aanbod ; de vraag is bepalend voor de omvang en de richting van de productie ; 2.handeling van vragen ; het richten van woorden tot iem. en de woorden die men tot hem richt om iets van hem te weten te komen, alth...

Lees verder
1940
2021-04-22
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Vraag

is de hoeveelheid goederen, die bg een gegeven prijs en gegeven andere omstandigheden kan worden verkocht. In een maatschappij, waarin vrgwel alle goederen eerst via het ruilverkeer een behoefte kunnen bevredigen, kan deze laatste slechts als koopkrachtige V. tot gelding komen, en is anderzijds V. voorwaarde tot realisatie van het geproduceerde. In...

Lees verder
1910
2021-04-22
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Vraag

Vraag - in den handel een uitdrukking om de gesteldheid der markt, meer bijzonder voor een of ander artikel aan te duiden.

1898
2021-04-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VRAAG

VRAAG - v. (vragen), ondervraging, iets waarop een antwoord moet gegeven worden; iem. eene vraag doen; vragen stellen; vragen beantwoorden; op die vraag moet ik het antwoord schuldig blijven, dat kan ik niet beantwoorden; — dat is de vraag niet, daarover handelt het hier niet; — het isnog de vraag, of..., het is onzeker; —-vragen...

Lees verder