Wat is de betekenis van Vraag en aanbod?

2024-02-25
Jannes H Mulder

Jannes H Mulder (2024)

Vraag en aanbod

Vraag en aanbod is een begrippenpaar dat verwijst naar de wisselwerking tussen de uitoefening van macht en macht ondervinden. Amazon, Apple, Facebook en Google bieden hun diensten aan en burgers vragen er om. Witte-heteroseksuele-mannen hebben macht en behoren tot de bovenliggende partij. Het Westen zorgt voor universele mensenrechten en de rest v...

2024-02-25
Economische begrippenlijst

DNB (2015)

Vraag en aanbod

De vraag naar en het aanbod van goederen en diensten bepalen de prijs (als alle overige factoren gelijk blijven). Neemt de vraag toe, dan zal de prijs stijgen. Neemt het aanbod toe, dan zal de prijs dalen. Bij de zogenaamde evenwichtsprijs is er evenwicht tussen vraag en aanbod. Bij die prijs is er net zoveel vraag als aanbod.

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

vraag en aanbod

economische wet, waardoor, meende men, alle handel, nering en bedrijf, nijverheid beheerst werd.

2024-02-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Vraag en aanbod

duidt in economischen zin aan: twee partijen, aanbieders en vragers, die elkaar op de markt ontmoeten. Door hun loven en bieden ontstaat de marktprijs. Als regel zullen beide partijen niet als gesloten groepen tegenover elkaar staan (➝ Monopolie, economische macht), doch zal naast de concurrentie tusschen v. en a. ook nog zijn concurrentie der aanb...

Wil je toegang tot alle 7 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Vraag en aanbod

Vraag en aanbod - zie PRIJS.

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Vraag en aanbod

twee begrippen uit de prijstheorie van de economie die met elkaar samenhangen: met de wet van vraag en aanbod bedoelt men dat de prijzen worden bepaald door vraag en aanbod. In de strikte zin werkt de wet vooral bij de marktvorm van volkomen concurrentie.

2024-02-25
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Vraag en aanbod

Vraag en aanbod - is in drie woorden uitgedrukt, wat eigenlijk het wezen van allen handel is, en van alle nijverheid. Wie behoefte aan iets heeft en het niet bezit, zoekt het van iemand te verkrijgen die het wel heeft, vraagt het hem in ruil voor iets anders, en omgekeerd wie van iets meer bezit dan hij noodig heeft, maar iets anders behoeft of beg...