Wat is de betekenis van Vorst (temperatuur)?

1949
2021-09-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Vorst (temperatuur)

daling der luchttemperatuur beneden o gr. C op 1,50 m boven de grond. Nachtvorst heerst alleen gedurende de nacht door de uitstraling der aarde bij onbewolkte lucht of afwezigheid van wind. Het aardoppervlak ontvangt warmte van de zon overdag, van de atmosfeer dag en nacht en van de diepere aardlagen gedurende de nacht; de V. zal daardoor sterker w...

Lees verder
1933
2021-09-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vorst (temperatuur)

V. bestaat, wanneer een thermometer, op 1,50 m boven den grond, een luchttemperatuur beneden 0° C aanwijst. Men onderscheidt nachtvorst, die gedurende den nacht door warmte-uitstraling ontstaat en min of meer snel na zonsopgang ophoudt, en aanhoudende vorst, welke overdag voortduurt. Men bepaalt in België de v. als: zwakke v., bij een mini...

Lees verder