Wat is de betekenis van Absolute temperatuur?

2024-06-17
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-17
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

absolute temperatuur

temperatuur gemeten vanaf het absolute nulpunt. Voorbeelden: De absolute temperatuur, thermodynamische temperatuur of kelvintemperatuur is de temperatuur, gemeten ten opzichte van het absolute nulpunt. http://nl.wikipedia.org/wiki/Absolute_temperatuur

2024-06-17
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Absolute temperatuur

De temperatuur volgens de temperatuurschaal van Kelvin. De schaaldelen zijn even groot als die volgens de schaal van Celsius, maar de schaal van Kelvin begint bij het absoluut nulpunt. 0°C komt overeen met 273 Kelvin, aangegeven met 273K. Zie ook: Fahrenheit, schaal van Zie ook: thermometer Zie ook: Reaumur, Ren‚-Antoine Ferchault de Zie ook: Cels...

2024-06-17
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Absolute temperatuur

is de temp. t.o.v. 273o beneden het vriespunt van water (0o C). Dus b.v. 15o C - 288o a.t. (z. Temperatuur, absolute -).

2024-06-17
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Absolute temperatuur

ook tercentesimale en thermodynamische temp., is de temperatuur in centigraden, plus 273. Een a. t. wordt door °A aangeduid, bijv. 268°A = —5°C.

2024-06-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

absolute temperatuur

absolute temperatuur, temperatuur gemeten via een temperatuurschaal die geheel onafhankelijk is van de aard van de stof (absolute of thermodynamische temperatuurschaal). Deze schaal is bepaald via meting van warmte en arbeidshoeveelheden, en werd voor het eerst door Kelvin (William Thomson) ingevoerd, van wiens naam ook de notatie K is afgeleid. Zi...

2024-06-17
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Absolute temperatuur

Absolute temperatuur - Temperatuur, gerekend vanaf het absolute nulpunt der temperatuur, waarbij de kinetische energie der voortgaande beweging der gasmoleculen (zie KINETISCHE GASTHEORIE) gelijk nul wordt. Het A. nulpunt ligt ongeveer 273° C. onder het gewone nulpunt. Het is onmogelijk, dit punt geheel te bereiken; hoe dichter men het nadert, des...