Wat is de betekenis van Absolute temperatuur?

2020
2021-07-28
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

absolute temperatuur

temperatuur gemeten vanaf het absolute nulpunt. Voorbeelden: De absolute temperatuur, thermodynamische temperatuur of kelvintemperatuur is de temperatuur, gemeten ten opzichte van het absolute nulpunt. http://nl.wikipedia.org/wiki/Absolute_temperatuur

Lees verder
1993
2021-07-28
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Absolute temperatuur

De temperatuur volgens de temperatuurschaal van Kelvin. De schaaldelen zijn even groot als die volgens de schaal van Celsius, maar de schaal van Kelvin begint bij het absoluut nulpunt. 0°C komt overeen met 273 Kelvin, aangegeven met 273K. Zie ook: Fahrenheit, schaal van Zie ook: thermometer Zie ook: Reaumur, Ren‚-Antoine Ferchault de Zie ook: Cels...

Lees verder
1973
2021-07-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

absolute temperatuur

absolute temperatuur, temperatuur gemeten via een temperatuurschaal die geheel onafhankelijk is van de aard van de stof (absolute of thermodynamische temperatuurschaal). Deze schaal is bepaald via meting van warmte en arbeidshoeveelheden, en werd voor het eerst door Kelvin (William Thomson) ingevoerd, van wiens naam ook de notatie K is afgeleid. Zi...

Lees verder
1954
2021-07-28
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Absolute temperatuur

is de temp. t.o.v. 273o beneden het vriespunt van water (0o C). Dus b.v. 15o C - 288o a.t. (z. Temperatuur, absolute -).

Lees verder
1916
2021-07-28
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Absolute temperatuur

Absolute temperatuur - Temperatuur, gerekend vanaf het absolute nulpunt der temperatuur, waarbij de kinetische energie der voortgaande beweging der gasmoleculen (zie KINETISCHE GASTHEORIE) gelijk nul wordt. Het A. nulpunt ligt ongeveer 273° C. onder het gewone nulpunt. Het is onmogelijk, dit punt geheel te bereiken; hoe dichter men het nadert, des...

Lees verder