Wat is de betekenis van Gelijkzwevende temperatuur?

2024-06-17
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

2024-06-17
X-Y-Z der Muziek

Casper Höweler (1939)

Gelijkzwevende temperatuur

Onder temperatuur verstaat men de onvermijdelijke afwijking van de natuurlijke stemming der intervallen ter wille van de practische muziekoefening, speciaal wat instrumenten als orgel en klavier aangaat. De noodzakelijkheid van zulk een getempereerde stemming blijkt reeds uit een eenvoudig voorbeeld. Volgens de natuurlijke stemming geldt: snaarleng...

2024-06-17
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gelijkzwevende temperatuur

Gelijkzwevende temperatuur - In een volledig toonstelsel is het aantal tonen tusschen C en c zeer groot (zoo zijn bijv. Cis en Des iets verschillend, evenzoo Eis en F, Cisis en D, enz.). Bij een instrument met vaste tonen, zooals de piano, waar het onmogelijk is al die tonen aan te brengen, past men een verdeeling toe met gelijkzwevende stemming of...

2024-06-17
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gelijkzwevende temperatuur

Gelijkzwevende temperatuur - in de muziekleer, het stelsel van stemmen der toets(ten deele ook der blaas-) instrumenten, waardoor het octaaf in 12 gelijke toons-afstanden wordt verdeeld. Wanneer alle tonen wiskundig zuiver worden gestemd, dan zullen zij in ’t ééne accoord onberispelijk zijn, in ’t andere „valsch” klinken; gevolg van de verschillend...