Wat is de betekenis van Temperatuur?

2019
2021-05-11
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

temperatuur

temperatuur - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde) grootheid die aangeeft hoe warm het is gerelateerd aan de beweging van de moleculen Met een thermometer kan men de temperatuur meten. 2. (muziek) stemming van de tonen van muziekinstrumenten "De temperat...

Lees verder
2018
2021-05-11
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

temperatuur

temperatuur - zelfstandig naamwoord uitspraak: tem-pe-ra-tuur 1. hoe koud of hoe warm het is, uitgedrukt in graden ♢ het is buiten 20 graden Celsius 1. er heerst een aangename temperatuur [het voel...

Lees verder
2010
2021-05-11
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

temperatuur

Zie (ook) lichaamstemperatuur, koorts, thermometer, temperatuurverhoging, zonnesteek, onderkoeling

1993
2021-05-11
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Temperatuur

warmtegraad; wijze waarop bepaalde muziekinstrumenten gestemd worden

1993
2021-05-11
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Temperatuur

Natuurkundige maat voor de begrippen warm en koud. De temperatuur is een aanduiding voor de warmtetoestand van een gas, een vloeistof of een vaste stof en wordt gemeten met een thermometer. In de meteorologie is de temperatuurmeting, zoals alle waarnemingen, aan internationale afspraken gebonden. De luchttemperatuur wordt gemeten op precies 1,50 me...

Lees verder
1990
2021-05-11
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

temperatuur

temperatuur - De mate van warmte zoals deze wordt gemeten op een relatieve schaalverdeling.

1981
2021-05-11
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

temperatuur

aanduiding voor de warmtegraad van een vast, vloeibaar of gasvormig lichaam. Wordt gemeten met de thermometer. Men kent thermometerindelingen volgens Celsius, Réaumur en Fahrenheit; deze worden aangegeven door achter het getal dat de temperatuur aangeeft de letters C, R of F te plaatsen. Celsius nam als vaste punten het smeltpunt van ijs (o&...

Lees verder
1981
2021-05-11
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Temperatuur

zie Klimaat; Koorts.

1974
2021-05-11
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

temperatuur

graad van warmte. Regel van Van ’t Hoff: bij iedere 10° temperatuursverhoging neemt de reactiesnelheid 2 tot 3 keer toe. Boven een bepaalde temperatuur houdt de stijging op en volgt een snelle daling van de levensactiviteit. Temperatuur van mens en dier = levenswarmte.

Lees verder
1973
2021-05-11
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

temperatuur

[→Lat.], v. (-turen), 1. graad van warmte van een hoeveelheid materie; m.n. zoals die uitgedrukt is in een aantal graden van een thermometer (e); op – brengen, gezegd b.v. van wijn of van een kamer; 2. warmte van de lucht, m.n. op een bepaalde plaats en een zeker tijdstip: de gemiddelde –; 3. warmte binnen het lichaam van een organ...

Lees verder
1962
2021-05-11
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

temperatuur

zie stemming.

1955
2021-05-11
vreemd

Vreemde woordenboek

Temperatuur

graad van warmte

1954
2021-05-11
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Temperatuur

zie koorts en lichaamstemperatuur.

1952
2021-05-11
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Temperatuur

s., temperatuer.

1949
2021-05-11
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Temperatuur

(Lat. temperatúra = juiste vermenging, juiste gesteldheid (van de lucht), temperatuur; temperáre = de juiste maat houden, in behoorlijke verhouding brengen, matigen). Gesteldheid van de atmosfeer, warmtegraad. In de muziek: gelijkzwevende temperatuur.

Lees verder
1949
2021-05-11
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Temperatuur

(1), warmtetoestand van een lichaam, veroorzaakt door de bewegings-(= thermische) energie der moleculen. De T. wordt gemeten in graden Celsius*, Fahrenheit* (vooral in Angelsaksische landen) en Réaumur* (verouderd). Ook maakt men gebruik van een absolute temperatuurschaal, die in graden Kelvin wordt uitgedrukt. De laagst bereikbare temperatu...

Lees verder
1948
2021-05-11
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

temperatuur

v. graad van warmte of koude.

1933
2021-05-11
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Temperatuur

1° (natuurkunde) maat voor den warmtetoestand van een lichaam. Volgens de kinetische theorie der stof is t. alleen afhankelijk van het arbeidsvermogen van beweging der moleculen. Naar boven zijn geen grenzen aan t. gesteld, in het laboratorium kan men t. van 4000° C bereiken, zeer kortstondig zelfs nog veel hoogere t. Voor de t. van sterren...

Lees verder
1923
2021-05-11
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Temperatuur

(tempero, matigen), warmtegraad.

1916
2021-05-11
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Temperatuur

Warmtegraad, de warmte van een lichaam of stof, is met behulp van een thermometer of pyrometer te bepalen.