Wat is de betekenis van Ruige vorst?

1993
2021-07-24
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Ruige vorst

Zie: harde ruige rijp

1973
2021-07-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ruige vorst

benaming van ondoorzichtige, korrelige, sneeuwof ijsachtige massa’s zonder duidelijke kristalvorm, die zich bij mist of nevel op analoge wijze als ruige rijp afzetten. Ruige vorst is compacter dan ruige rijp, maar het verschil is niet groot en soms moeilijk te constateren. De benaming van ruige vorst is wat in onbruik geraakt en men spreekt v...

Lees verder
1933
2021-07-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ruige vorst

Soms ruig genaamd, is een afzetting van ijs aan vaste voorwerpen. Vgl. ➝ Rijp en ➝ IJzel. Wordt vnl. gevormd, wanneer onderkoelde waterdrupjes van mist of wolken door den wind tegen de voorwerpen worden gedreven en daaraan schier oogenblikkelijk tot ijs stollen (onderkoelde waterdrupjes werden tusschen 0° en —28° in de atmosfeer waarg...

Lees verder
1916
2021-07-24
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ruige vorst

Ruige vorst - een ijsafzetting op allerlei voorwerpen, die zich vormt bij nevelig weer en temperatuur onder het vriespunt. Wanneer de onderkoelde, d. i. onder 0° C. afgekoelde waterdroppeltjes, waaruit de nevel bestaat, in aanraking komen met allerlei voorwerpen, bevriest het water direct tot een ijsbolletje. Op het ijsbolletje zetten zich verdere...

Lees verder