Wat is de betekenis van Vorst?

2020
2021-09-27
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

vorst

Het begrip vorst heeft 3 verschillende betekenissen: 1) monarch; koning of keizer. adellijk, meestal mannelijk, persoon die aan het hoofd van een koninkrijk of keizerrijk staat; monarch; koning of keizer. 2) vriesweer. weerstoestand met een temperatuur onder nul; vriesweer; ook: periode van vriesweer en vrieskou. 3) dakbedekking...

Lees verder
2019
2021-09-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vorst

vorst - Zelfstandignaamwoord 1. (adel) heersend edelman, bijvoorbeeld een koning, monarch of keizer De vorst werd tot aftreden gedwongen. 2. (meteorologie) weersomstandigheden waarbij water in ijs verandert Er wordt tien graden vorst voorspeld....

Lees verder
2018
2021-09-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vorst

vorst - zelfstandig naamwoord 1. het lager dan nul graden zijn ♢ de weerman voorspelt vorst en sneeuw 1. de vorst zit nog in de grond [de grond is nog hard door bevriezing] 2. ...

Lees verder
2017
2021-09-27
B.D. Poppen

Schrijver op Ensie

Vorst

Hoogste horizontale balk van het dak. Synoniem: nokbalk.

1993
2021-09-27
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Vorst

Periode waarin de temperatuur van de lucht beneden het vriespunt is. Er wordt het volgende onderscheid gemaakt: Zie ook: dooi Zie ook: vorst aan de grond

Lees verder
1981
2021-09-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

vorst

1. in de oudgermaanse gouwen de „eerste”, de aanvoerder in de strijd en de voorzitter van de gouwvergadering. Hertog, graaf, bisschop en abt golden als „vorst” (Fr.: prince). Na de Franse tijd zijn vrijwel alle vorstelijke titels verdwenen. In Duitsland is de titel „Fürst” nog steeds gangbaar en begeerd; 2....

Lees verder
1952
2021-09-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Vorst

s.; (heerser), foarst.

1950
2021-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vorst

v., het vriezen, vriezend weer : wij krijgen vorst; strenge vorst; bij vorst, wanneer het vriest.

1949
2021-09-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Vorst

(1), (Fr.: Forest), voorstad van Brussel in België, prov. Brabant. 624 ha, 47,370 inw. Metaal-, leer-, chemische, textielindustrie, brouwerijen, zeepziederijen;(2) gemeente in België, prov. Antwerpen. 1549 ha, 4222 inw. Landbouw.

Lees verder
1939
2021-09-27
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Vorst

Koude, die heerst. — Heerser, maar wat doet-ie in de kou?

Lees verder
1933
2021-09-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Vorst

1) gem. i/d Belg. prov, Antwerpen, 3250 inw. 2) gem.i/d Belg. prov. Brabant, 36 500 inw., voorstad v. Brussel.

Lees verder
1933
2021-09-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vorst

1° (Fr.: Forest) voorgemeente van Brussel, in de Belg. prov. Brabant (VI 96 C3); opp. 624 ha ; ca. 46 000 inw. (een derde Kath.). In 1840: ca. 1000 inw.; belangrijke brouwerijen, zeepziederijen, schoenfabrieken en andere nijverheid. Interessante oude St. Denijskerk, waar de relieken van de plaatselijke maagd-martelares St. ➝ Alena bewaard worde...

Lees verder
1919
2021-09-27
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Vorst

prins, mnl. vorste, is hetzelfde als Voorste, eerste, vgl. eng. first en lat. princeps (van primus en caput). Vorst, het vriezen, mnl, Vorst, is een afleiding met metathesis van dat ww. Vorst, nokpan, mnl. vorst, staat blijkens de verwante vormen in het ouder en nieuwer Duitsch, niet met een dier beide woorden in verband, maar schijnt een samenstel...

Lees verder
1898
2021-09-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Vorst

Het begrip vorst heeft 3 verschillende betekenissen: 1. vorst - VORST - m. (-en), prins, regeerder, opperheer van een rijk: souvereine vorst; inz. beheerscher van een vorstendom : de vorst van Monaco; — de vorst der duisternis, de duivel; — (fig.) de eerste in eenig vak; de vorst der Nederlandsche schilders. VORSTJE, o. (-s). 2. vors...

Lees verder
1898
2021-09-27
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Vorst

zie Prins.

1870
2021-09-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Vorst

Vorst noemt men in het algemeen die lage luchttemperatuur, waarbij het water van een vloeibaren in een vasten toestand overgaat. Dit geschiedt, wanneer de temperatuur tot het vriespunt is gedaald. Zie voorts onder IJs en Thermometer. — Den naam van Vorsten geeft men voorts aan alle souvereinen; hij is eene zamentrekking van voorsten of eersten des...

Lees verder