Wat is de betekenis van VERHEVEN?

Synoniemen van VERHEVEN

2019
2020-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

verheven

verheven - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van verheffen verheven - Bijvoeglijk naamwoord 1. beter dan het alledaagse De dichter sprak op verheven toon. Dat is een verheven gedachte

Lees verder
2018
2020-11-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

verheven

verheven - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ver-he-ven 1. wat beter of edeler is dan het gewone ♢ hij heeft altijd van die verheven ideeën Bijvoeglijk naamwoord: ver-he-ven ... is verhevener dan ... Synoni...

Lees verder
1990
2020-11-30
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

verheven

verheven - Voorzien van een in reliëf uitgevoerd patroon of ontwerp; of uítstekend boven een oppervlak waarop het is bevestigd of waarvan het deel uitmaakt. Gebruik 'verhoogd' voor de relatieve positie die als kenmerk wordt gebruikt om te verwijzen naar afzonderlijke zaken welke een hogere positie innemen dan andere zaken of p...

Lees verder
1973
2020-11-30
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

verheven

bn. en bw. (-er, -st), 1. boven de omgeving uitstekend: een — plaats; 2. (fig.) zich boven het gewone, alledaagse verheffend, zedelijk zeer hoog staand: — stijl.

Lees verder
1933
2020-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Verheven

in de aesthetica al het grenzeloos groote en krachtige, waardoor wij ons uit een oogpunt vernederd, uit een ander verheven voelen. Het gevoel van het sublieme, dat gemengd aesthetisch is, ontstaat uit het bewustzijn van onze geestelijke grootheid (verstand, vrijheid) over onze zinnelijke beperktheid.

1916
2020-11-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Verheven

Verheven - (wapenk.), voorstelling, waarbij de heraldische stukken als balken, met schuin afgesneden zijden en hoeken waren voorgesteld— nagenoeg alsof men a vol d’ oiseau op een dak nederzag. De Fransche term luidde daarvoor „relevé”.

1898
2020-11-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERHEVEN

VERHEVEN - bn. bw. (-er, -st), boven (iets anders) uitstekend: eene verheven plaats; — (beeldh.) verheven beeldwerk, reliëf ; half verheven, bas reliëf ; — opstaande: met verheven rand; — (fig.) zich boven het gewone, alledaagsche verheffende: verheven gedachten, denkbeelden; — boven zoo iets is hij verheven, daart...

Lees verder
1898
2020-11-30
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Verheven

zie Hoog.