Wat is de betekenis van Hoog — verheven?

1898
2021-01-27
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Hoog — verheven

Hoog is de tegenstelling van laag, en dus alles wat zich boven het gewone peil verheft; het veronderstelt gewoonlijk eene aanmerkelijke verheffing. Verheven is het verl. deelwoord van verheffen en is dus oorspronkelijk zwakker dan hoog. Eigenlijk gebruikt beteekent ver¬heven thans: een weinig hoog. Verheven werk, beeldwerk en relief. De troon s...

Lees verder