Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 04-11-2019

2019-11-04

Verheven

betekenis & definitie

in de aesthetica al het grenzeloos groote en krachtige, waardoor wij ons uit een oogpunt vernederd, uit een ander verheven voelen. Het gevoel van het sublieme, dat gemengd aesthetisch is, ontstaat uit het bewustzijn van onze geestelijke grootheid (verstand, vrijheid) over onze zinnelijke beperktheid.