Wat is de betekenis van teer?

2019
2021-04-15
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

teer

teer - Zelfstandignaamwoord 1. een olieachtige vloeistof met een zeer hoge viscositeit teer - Bijvoeglijk naamwoord 1. broos, breekbaar Dat zijn zeer tere bloemen. teer - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van teren ...

Lees verder
2018
2021-04-15
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

teer

teer - bijvoeglijk naamwoord 1. wat gemakkelijk stuk kan gaan ♢ zij heeft een tere gezondheid 1. een teer plantje [wie weinig kan verduren] 2. waarmee je anderen gemakkelijk...

Lees verder
2017
2021-04-15
Bodemrichtlijn

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Teer

Teer is een verzamelnaam van zware organische, olieachtige verontreinigende stoffen (PAK en stookolie). Wordt veel aangetroffen bij voormalige gasfabrieken.

1990
2021-04-15
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

teer

teer - Een dik, stroperig, bruinachtig tot zwart asfaltresidu dat ontstaat door de gedeeltelijke verdamping of destillatie van petroleum of andere koolwaterstoffen op asfaltbasis of van hout; de samenstelling ervan varieert.

1981
2021-04-15
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

teer

dik vloeibaar, sterk ruikend mengsel van koolstof en koolstofverbindingen, dat ontstaat bij de verhitting van kool, hout en turf onder afsluiting van de lucht; zie koolteer, bruinkool. Teer behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de scheikunde (b.v. voor kleurstoffen, geneesmiddelen, machineolie). Verder wordt het toegepast in de wegenbouw, v...

Lees verder
1952
2021-04-15
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Teer

1. adj., tear, swak, timsidich; — jegens tear oer; — kindje, herterke (it), heumelinkje (it). 2. s., tar(re); metbestrijken, (bi)tarje; metbesmeurd, tarrich.

Lees verder
1950
2021-04-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Teer

I. v., ook o., 1. donkerbruine of zwarte, kleverige, halfvloeibare stof, uit sommige houtsoorten en uit steenkool door droge distillatie verkregen: teer is zeer bederfwerend; schuiten, schuttingen, touwwerk met teer insmeren: uit teer bereidt men prachtige verfstoffen; men maakt ook teer uit turf en bruinkool. 2. (Zuidn.) vogel...

Lees verder
1949
2021-04-15
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Teer

product verkregen door destillatie buiten toetreding van de lucht van organische producten zoals beenderen, hout, kurk, steenkool en turf. Zeer belangrijk is de koolteer*, een bijproduct van de cokesfabrieken.

1933
2021-04-15
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Teer

Bij de destructieve distillatie van organische producten (steenkool, hout, turf, kurk, beenderen) ontstaan naast verschillende gassen en waterige bestanddeelen (teerwater) ook olieachtige, meestal dik-vloeibare, zwarte of donkerbruine, hoofdzakelijk uit koolwaterstoffen bestaande distillaten, die met den naam t. worden aangeduid. Naar gelang van he...

Lees verder
1916
2021-04-15
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Teer

Het dikke, stroopachtige product der droge destillatie van organische stoffen, hout, turf, en bij de lichtgasfabrikage uit steenkool. Dient voor allerlei doeleinden ; o. a. vernis, lak, terwijl er weder allerlei stoffen als oliën, enz. uit samengesteld worden.

1916
2021-04-15
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Teer

Teer - verzamelnaam van de producten, die ontstaan bij de afkoeling van de gassen van de droge destillatie van verschillende natuurproducten. Naar den aard van deze laatste of het hoofddoel, dat bij het bedrijf in het oog gehouden wordt, onderscheidt men: koolteer, afkomstig uit steenkolen, hetzij in de gasfabrieken (gasteer) of in de cokerijen (co...

Lees verder
1910
2021-04-15
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Teer

Teer - rek. voork. in de boekh. van gasfabrieken, wordt gecrediteerd voor de opbrengst van dit bijproduct.

1898
2021-04-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Teer

Het begrip teer heeft 3 verschillende betekenissen: 1. teer - teer - v. (veroud.) de teer (tering) naar de neer (nering) zetten. 2. teer - teer - bn. zie TEEDER. 3. teer - teer - v. ook o. eene donkerbruine, kleverige, half vloeibare stof, uit het hout van den pijnboom door droge distillatie verkregen : teer is zeer bederfwerend; schuiten, schutt...

Lees verder
1870
2021-04-15
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Teer

Teer, een product van destillatie van onderscheidene bewerktuigde zelfstandigheden, ontstaat steeds nevens eene waterige, zure of alkalische vloeistof, waarin verschillende stoffen zijn opgelost, en een mengsel van gassen. Men verkrijgt teer veelal als bijproduct van drooge destillatie bij het bereiden van andere voortbrengselen, bijv. van lichtgas...

Lees verder