Wat is de betekenis van sturen?

2019
2022-05-23
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

sturen

sturen - Werkwoord 1. (inerg) de richting bepalen waarin een schip zich voortbeweegt De kapitein stuurde behendig rond alle hindernissen. 2. (inerg) het stuur van een auto bedienen Omdat ik nog geen rijbewijs heb, mag ik voorlopig niet sturen....

Lees verder
2018
2022-05-23
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

sturen

sturen - regelmatig werkwoord uitspraak: stu-ren 1. het in een bepaalde richting laten gaan ♢ hij stuurde de auto de sloot in 2. zorgen dat het ergens komt ♢ hij stuurt mij een brief ...

Lees verder
1952
2022-05-23
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Sturen

v., stjûre; (v. e. paard), stjûre, menne; iem. om een boodschap —, immen om boadskip stjûre, skikke; naar de wal toe — (v. e. schip), oanstjûre; van de wal af — (v. e. schip), ôfstjûre; naar links — (v. e. paard), hâlde; naar rechts &mdash...

Lees verder
1950
2022-05-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Sturen

(stuurde, heeft gestuurd), 1. (overg.) een bep. richting doen volgen, langs een zekere weg doen gaan: de vinnen der vissen dienen voornamelijk om te sturen; — (abs.) het stuur bedienen: hij reed met zijn wagen naar de stad en stuurde zelf; — inz. door middel van stuur of roer een schip richten, het een bepaalde koers doen...

Lees verder
1937
2022-05-23
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

sturen

stuurde, h. gestuurd (1 een bepaalde richting doen volgen, langs een zekere weg doen gaan, een zekere richting geven aan, in verschillende toepassingen; 2 doen gaan, zenden; 3 naar het roer of stuur luisteren, zich laten sturen [bet. 1], met bepaling); 1. van rij-, trekdieren en voertuigen: ik reed met mijn pagnier en stuurde zelf; van vaartuigen:...

Lees verder
1933
2022-05-23
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Sturen

is het geven van een bepaalde richting aan een in beweging zijnd voertuig. Bij land- en luchtverkeersmiddelen geschiedt dit door een met de hand bewogen stuur; bij schepen door het roer, hetwelk op grootere schepen door middel van stoom- of andere krachtwerktuigen wordt bewogen. De toepassing van het zgn. giro-kompas heeft het mogelijk gemaakt een...

Lees verder
1898
2022-05-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Sturen

Sturen - (stuurde, heeft gestuurd), (zeew.) met een stuur of roer een schip richten, het eene bepaalde richting geven: naar eene haven, eene reede sturen; met een stuurrad, met eene roerpen sturen; — dat schip wil niet sturen, naar het roer luisteren; — dit schip stuurt als een visch, luistert goed naar het stuur; — besturen : e...

Lees verder