Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 22-10-2019

Sturen

betekenis & definitie

is het geven van een bepaalde richting aan een in beweging zijnd voertuig. Bij land- en luchtverkeersmiddelen geschiedt dit door een met de hand bewogen stuur; bij schepen door het roer, hetwelk op grootere schepen door middel van stoom- of andere krachtwerktuigen wordt bewogen. De toepassing van het zgn. giro-kompas heeft het mogelijk gemaakt een schip automatisch te sturen. Iedere afwijking van het schip uit een vastgestelde richting wordt daarbij door het kompas automatisch hersteld.