Wat is de betekenis van Sociale grondrechten?

2023-09-23
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Sociale grondrechten

De sociale grondrechten dwingen de overheid zich actief op te stellen, door bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende werkgelegenheid. In Nederland hebben alle burgers bepaalde rechten die zij kunnen ontlenen aan de Grondwet. De Grondwet maakt namelijk een onderscheid tussen de zogenaamde klassieke en sociale grondrechten. Beiden zijn van belang voor d...

2023-09-23
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Prof. mr. C.J Loonstra (1992)

sociale grondrechten

In de Grondwet opgenomen basisrechten die de staat opdragen zich tot het uiterste in te spannen, deze rechten voor de burgers te realiseren.

Direct toegang tot alle 3 resultaten over Sociale grondrechten?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-23
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Sociale grondrechten

de fundamentele rechten van de mens als lid van de samenleving (→ grondrecht). In mei 1978 aanvaardde de Ned. Tweede Kamer het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa, waarin een aantal belangrijke sociale grondrechten is vastgelegd. Het Handvest zelf was al sinds 1965 van kracht; dat van Ned. zijde zo lang werd geaarzeld, hangt samen...